Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


3 - Microsoft 365

Office 365

Na získanie certifikátu za absolvovanie vzdelávania v celoročnej téme Microsoft 365 je potrebné splniť nasledovné podmienky:

 1. Nasadiť v škole Office 365 ak nie je (ide o bezplatne stiahnuteľnú licenciu A1, Microsoft má v prípade potreby k dispozícii metodiku a odborného konzultanta).
 2. Aktivity so žiakmi: 
  Aplikácia rámca transformácie vzdelávania v praxi - koordinátor si naštuduje rámec transformácie vzdelávania Office 365 a vymyslí na tomto základe dva scenáre, ktoré aplikuje v škole. Aktivity spracujete a zašlete podľa nižšie uvedených pokynov, prvú do konca januára a druhú do 8. júna.**
 3. Aktivity s kolegami - 2 za školský rok:
  V tabuľke aktivít nižšie Microsoft ponúka 3 aktivity/školenia na zrealizovanie s kolegami. Vyberiete si dve ľubovoľné, spracujte a zašlete podľa nižšie uvedených pokynov, prvú do konca januára a druhú do 8. júna.**      
Názov samostatnej aktivity Predpokladané trvanie Stručný obsah aktivity Zapojenie žiakov Zapojenie kolegov
Nasadenie Office 365 v škole*  viac dní Digitálny koordinátor facilituje IT správcu k nasadeniu Office 365 prostredia v škole, kde ešte také prostredie ani iné nemajú. Nie Nie
Školenie pre kolegov 1 60-90 min Digitálny koordinátor realizuje školenie pre svojich kolegov na aplikácie z balíka Microsoft 365 a podelí sa o svoje skúsenosti. Minimálny počet školených kolegov: 10. Nie Áno
Školenie pre kolegov 2 60-90 min Digitálny koordinátor realizuje školenie pre svojich kolegov na aplikácie z balíka Microsoft 365 a podelí sa o svoje skúsenosti. Minimálny počet školených kolegov: 10. Nie Áno
Školenie pre kolegov 3 60-90 min Digitálny koordinátor realizuje školenie pre svojich kolegov na aplikácie z balíka Microsoft 365 a podelí sa o svoje skúsenosti. Minimálny počet školených kolegov: 10. Nie Áno
Aplikácia rámca transformácie vzdelávania v praxi* dlhodobá aktivita Identifikovať 2 scenáre využitia rámca transformácie vzdelávania Microsoft v škole. Opísať ich a podľa možností aj zrealizovať. Áno Áno

* povinná aktivita

 1. Webináre/workshopy:
  Absolvovať aspoň 7 webinárov za danú tému podľa  podľa vlastného výberu z harmonogramu
 2. Webináre - zo skupiny odporúčané témy  25 %. Tieto webináre nájdete na samotnej podstránke.
 3. Vyplnenie vstupného (na začiatku školského roka) a výstupného (na konci školského roka) dotazníka.

**Zdokumentovaná aktivita – krátky popis aktivity – cieľ, priebeh, výsledok, skúsenosti + foto. Zasiela sa emailom vo formáte doc, docx, v pripravenej a vyplnenej šablóne. Zaujíma nás realizácia samotnej aktivity, čo sa podarilo, ale aj nepodarilo. Počíta sa aj zrealizovaná „neúspešná“ aktivita, ktorá nenaplnila vaše očakávania. Zdokumentované aktivity a posielajte mailom na spotova@jaslovensko.sk a v kópii na príslušného lektora.

Dôležité:
Podrobnosti k splneniu podmienok za každú tému konzultujte počas webinárov, workshopov a online diskusií s jednotlivými lektormi.