Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Návštevy učiteľov PKDK v partnerských firmách

Ďakujeme partnerským firmám a lektorom, ktorí v rámci svojej dobrovoľníckej práce venovali svoj čas a energiu príprave a realizácií vzdelávacích návštev vo svojich firmách. V novom školskom roku pripravujeme ďalšie aktivity a exkurzie pre učiteľov zapojených do programu PKDK.

  • ESET Bratislava - digitálna bezpečnosť
  • Accenture Bratislava a Accenture Košice
  • ČSOB banka, Bratislava – návšteva inovačného štúdia + aktivity pre učiteľov 
  • OZ Kockovňa Martin - LEGOrobotika
  • DXC technology – inovatívne hodiny informatiky 
  • Deutsche Telekom, Košice