Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Forma a rozsah súťažných prác

 

Súťažný tím vypracuje a odovzdá 2 dokumenty:

 • súťažnú prácu na zadanú tému vo forme krátkeho popisu riešenia vo Worde,
 • zároveň musí vypracovať a odovzdať aj výstup práce.

Voliteľne môžete odovzdať ďalšie prílohy, ak sú nevyhnutné na preukázanie výstupu práce. Požiadavky na formu a rozsah oboch prác (súťažná práca + výstup práce) záležia od danej kategórie, pre viac informácií o kategóriách pozrite súťažné kategórie.

 

Súťažná práca (popis riešenia) musí mať nasledovnú formu pre všetky súťažné kategórie:

 • je napísaná v elektronickej podobe v textovom editore Word a poslaná vo formáte .doc, .docx alebo .pdf,
 • nesmie byť väčšia ako 5 MB (v prípade 1. kategórie: 1. – 4. ročník ZŠ, obe prílohy dokopy nesmú mať viac ako 5 MB),
 • je napísaná v slovenskom jazyku,
 • rozsah: max. 5 strán bez titulného listu,
 • titulný list obsahuje: údaje školy, názov súťažnej práce, názov tímu, mená a priezviská členov súťažného tímu,
 • je vložená ako príloha v rámci prihlášky do súťaže,
 • Vzor súťažnej práce pre 1. kategóriuVzor súťažnej práce pre 2. a 3. kategóriu

 

Výstup práce môže mať rôzne podoby, v závislosti od súťažnej kategórie:

 

1. Kategória: 1. - 4. ročník ZŠ (jednotlivci)

 • akceptujeme plošné práce – maľby, kresby, grafiky,
 • rozmer diela vo formáte A3 (jednostranne),
 • výstup práce môže byť vyhotovený akoukoľvek výtvarnou technikou, napr. akvarel (vodové farby), olejomaľba, tempery, pastelky, voskovky a pod,
 • je odovzdaný ako fotografia/sken vo formáte .jpg, .jpeg alebo .jpe,
 • je vložený spolu so súťažnou prácou ako príloha v rámci prihlášky do súťaže,
 • originál práce je potrebné uchovať a priniesť so sebou v prípade postupu na prezenčné finále.

 

2. a 3. Kategória: 5. - 6. ročník ZŠ a 7. – 9. ročník ZŠ (jednotlivec alebo 2-členný tím)

 • súťažná téma je spracovaná digitálnym spôsobom, napr.:
  • v nástrojoch od Microsoftu (napr. MS Word/Excel/Powerpoint/Teams,...),
  • pomocou micro:bitov
  • vytvorené video
  • pomocou grafického editora
  • vytvorený kód
  • naprogramovaná hra
  • vytvorená webová stránka
  • pomocou použitia metódy Scrum
  • iné digitálne spracovanie
 • ak sú potrebné ďalšie prílohy na podporu a doplnenie výstupu práce, treba ich zahrnúť do prihlášky pri jej vypĺňaní,
 • spôsob odovzdania výstupu práce (s prípadnými prílohami) závisí od celkovej veľkosti výstupnej práce:
  • pokiaľ je veľkosť spolu so súťažnou prácou do veľkosti 5 MB, je možné výstup práce zahrnúť tiež ako prílohu v rámci prihlášky do súťaže,
  • pokiaľ výstup práce presahuje so súťažnou prácou veľkosť 5 MB, je potrebné urobiť nasledovné:
   • výstup práce (a prípadné prílohy) uložiť na online úložisko,
   • nastaviť správne jeho zdieľanie (zdieľať s digikoordinatori@jaslovensko.sk),
   • nastaviť dobu dostupnosti práce min. do 17. mája 2023,
   • odkaz na dané miesto na úložisku vložiť do poznámky v rámci prihlášky do súťaže.

 

Do súťaže prihlasuje žiacke práce učiteľ alebo učiteľka vyplnením elektronickej prihlášky v termíne od 8. marca do 30. apríla 2023 (vrátane). Prihlášku môžete vyplniť tu.

Súťažné práce, ktoré nebudú spĺňať predpísanú formu a rozsah, nebudú akceptované.

 

Kontaktná osoba: Danka Baculáková | programová manažérka| +421 947 933 600 | danka@jaslovensko.sk