Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Súťažná téma a kategórie

 

TÉMA SÚŤAŽE: Digitálna škola budúcnosti

Zamyslite sa nad tým a navrhnite, ako by mala vyzerať a fungovať Digitálna škola budúcnosti. Buďte nápadití, tvoriví a nebojte sa prinášať aj rôzne sci-fi riešenia. Zamerajte sa na jeden konkrétny nápad a ten podrobnejšie rozpracujte:

 • Ako takáto škola vyzerá?
 • Aké technológie sa v nej nachádzajú?
 • Akí sú žiaci danej školy?
 • Kto na škole vyučuje?
 • Akým spôsobom sa na škole vyučuje?
 • Čo všetko sa v takejto škole naučíte?

 

 

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

Žiaci a žiačky základných škôl sa môžu zapojiť do 3 kategórií podľa ročníkov uvedených nižšie. Žiaci a žiačky z 8-ročných gymnázií sa hlásia do kategórií, ktoré sú ekvivalentné k daným ročníkom:

 1. Kategória: 1. - 4. ročník ZŠ (jednotlivci) – Vytvor obrázok vo forme príbehu, ako by podľa teba mohla vyzerať digitálna škola budúcnosti. Popros niekoho dospelého, aby ti pomohol vyplniť popis tvojej kresby do tohto dokumentu: Vzor súťažnej práce pre 1. kategóriu.

 

 1. Kategória: 5. - 6. ročník ZŠ (jednotlivec alebo 2-členný tím) – Spracujte tému „Digitálna škola budúcnosti“ čo najviac originálnym, digitálnym spôsobom. V rámci spracovania odovzdajte tieto dokumenty:
 • v nástrojoch od Microsoftu (napr. MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, MS Teams,...),
 • pomocou micro:bitov
 • vytvorte video
 • pomocou grafického editora
 • vytvorte kód
 • naprogramujte hru
 • vytvorte webovú stránku
 • použite metódu Scrum
 • Prílohy – voliteľná podmienka. Zahrňujú čokoľvek, čo preukáže výsledok vašej práce - fotodokumentáciu, prezentáciu, script kódu, fotky kódu, odkaz na webovú stránku, vyrobené video,...

 

 1. Kategória: 7. - 9. ročník ZŠ (jednotlivec alebo 2-členný tím) – Spracujte tému „Digitálna škola budúcnosti“ čo najviac originálnym, digitálnym spôsobom. V rámci spracovania odovzdajte tieto:
 • v nástrojoch od Microsoftu (napr. MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, MS Teams,...),
 • pomocou micro:bitov
 • vytvorte video
 • pomocou grafického editora
 • vytvorte kód
 • naprogramujte hru
 • vytvorte webovú stránku
 • použite metódu Scrum
 • Prílohy – voliteľná podmienka. Zahrňujú čokoľvek, čo preukáže výsledok vašej práce - fotodokumentáciu, prezentáciu, script kódu, fotky kódu, odkaz na webovú stránku, vyrobené video,...

 

Oceňované budú prvé 3 miesta v každej kategórii. 

 

Poznámka: Porota má právo vo finále nevyhlásiť 1., 2. alebo 3. miesto. JA Slovensko, n. o. si v prípade potreby vyhradzuje právo na zmeny v časovom pláne i v systéme hodnotenia v ktorejkoľvek fáze priebehu súťaže, ak si to bude aktuálna situácia vyžadovať vzhľadom na bezproblémový priebeh súťaže, zachovanie zdravia a bezpečnosti účastníkov, členov poroty aj organizačného tímu súťaže.

Kontaktná osoba: Danka Baculáková | programová manažérka| +421 947 933 600 | danka@jaslovensko.sk