Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Vzdelávanie učiteľov 2021/22

Informácie uvedené na tejto stránke sa týkajú vzdelávania učiteľov pre školský rok 2021/2022. 

Každý koordinátor si po úvodnom augustovom školení vyberá svoju celoročnú tému, ktorej sa počas školského roka bude venovať a zdieľať svoje zručnosti a vedomosti s kolegami a žiakmi na škole formou online a osobných aktivít. Prehľad jednotlivých aktivít podľa voliteľných tém ponúka menu na ľavej strane.

 

Podmienky vzdelávania

Všeobecné podmienky na získanie certifikátu za absolvovanie vzdelávania v Programe koordinátorov digitálnych kompetencií sú nasledovné (tieto sa môžu v niektorých bodoch líšiť v závislosti od celoročnej témy, vždy sú však špecifikované pri konkrétnej téme):

 1. Absolvovanie úvodného školenia v auguste – 100 % prezenčná účasť.
 2. Celoročná téma:
  1.  Aktivity so žiakmi - 4 za školský rok:
   2 zdokumentované aktivity so žiakmi korešpondujúce s celoročnou témou za polrok, teda 4 za školský rok. Prvé dve učiteľ zašle do konca januára, druhé dve do 15. júna.** Ak sú v tabuľke aktivity vyznačené hrubo s hviezdičkou, tie sú za danú tému povinné.
  2. Aktivity s kolegami - 2 za školský rok:
   1 zdokumentovaná aktivita s kolegami korešpondujúca s celoročnou témou za polrok, teda 2 za školský rok. Prvú učiteľ zašle do konca januára, druhú do 15. júna.** Ak sú v tabuľke aktivity vyznačené hrubo a s hviezdičkou, tie sú za danú tému povinné.
 3. Webináre/workshopy:
  V rámci vybranej celoročnej témy musí byť celkový počet absolvovaných webinárov/workshopov minimálne 75 % (teda ak je plánovaný počet webinárov/workshopov v téme 10, povinných je 7). Ak sú v harmonograme webináre hrubo zvýraznené a s hviezdičkou, tie sú za danú tému povinné, ostatné podľa vlastného výberu.
 4. Webináre - z označených ako odporúčané - 25 %.
 5. Vyplnenie vstupného (na začiatku školského roka) a výstupného (na konci školského roka) dotazníka.

 

**Zdokumentovaná aktivita = krátky popis aktivity – cieľ, priebeh, výsledok, skúsenosti + foto. Zasiela sa emailom vo formáte doc, docx, v pripravenej a vyplnenej šablóne, ktorá je dostupná na stiahnutie pri každej časti vzdelávania. Zaujíma nás realizácia samotnej aktivity, čo sa podarilo, ale aj nepodarilo. Počíta sa aj zrealizovaná „neúspešná“ aktivita, ktorá nenaplnila vaše očakávania. Zdokumentované aktivity a posielajte mailom na spotova@jaslovensko.sk a v kópii na príslušného lektora.

Dôležité:
Podrobnosti k splneniu podmienok za každú tému konzultujte počas webinárov, workshopov a online diskusií s jednotlivými lektormi.