Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Digikoordinátori
 

Súťaž

V školskom roku 2021/22 sme ocenili učiteľov, ktorí využili získané poznatky a zapojili do tém Programu koordinátorov digitálnych kompetencií najväčšie % detí na svojej škole.

Vyhrali učitelia, ktorým sa podarilo zaučiť najviac ďalších učiteľov a spolu s nimi odučili najväčšie % detí na škole.

Kategórie:

 • Škola s najvyšším % zapojených detí – počet zapojených žiakov bol prepočítaný na pomer ku všetkým žiakom školy 
 • Žiaci – všetci žiaci spĺňajúci podmienky získali špeciálny diplom. Prvých 500 žiakov (podľa času zaslania prihlášky učiteľom) získalo malú cenu. Škola/učiteľ mohli nominovať žiaka na špeciálne ocenenie za aktivitu/zásluhy.
 • Učiteľ – koordinátor, ktorého škola zapojila najvyššie % žiakov. Špeciálna cena pre učiteľa za inovatívny produkt/projekt, ktorý bol vypracovaný s uplatnením prístupu Scrum, prípadne za inovatívne použitie Scrum prístupu pri vzdelávaní.

Ceny:

Škola s najvyšším % zapojených detí:
 • 1. miesto – sada 15 ks smart kamier pre umelú inteligenciu v hodnote 1000 €
 • 2. a 3. miesto – 3D tlačiareň a filamenty v hodnote 300 €
Žiaci:
 • všetci žiaci spĺňajúci podmienky získali špeciálny diplom
 • prvých 500 žiakov (podľa času zaslania prihláška učiteľom) získali malú cenu (napr. krytky na webkameru, zápisníky, ceruzky...)
 • top 10 nominovaných žiakov získa:
  • 5x bluetooth slúchadlá v hodnote 20 € 
  • 5x powerbank v hodnote 15 € 
Učitelia:
 • 1.-5. miesto najvyšším % zapojených žiakov danej školy:
  • Tablet v hodnote do 500 €
  • ESET Family pack v hodnote 70 €
  • Kniha „Spojení navždy“
 • Špeciálna cena za uplatnenie prístupu Scrum – certifikácia Scrum v hodnote 300 €

Podmienky pre zaradenie do súťaže:

 1. Odučiť aspoň 8 školských hodín (podľa obsahu PKDK tém) s deťmi na vašej škole (v 1 alebo aj viacerých triedach). Tento minimálny počet hodín bolo možné zrealizovať v jednej téme alebo skombinovať viac tém. To znamená napríklad:
 • Aspoň 8x Code.org / Micro:bity / Office 365 / Digitálna bezpečnosť / Minecraft
 • Aspoň 8x školských hodín so žiakmi ku žiackemu projektu podľa Scrum metodiky
 • Aspoň 6x Code.org + 2x Digitálna bezpečnosť
 • Aspoň 4x Digitálna bezpečnosť + 4x Minecraft
 • Aspoň 2x Office 365 (učitelia/žiaci) + 2x Digitálna bezpečnosť + 4x Code.org
 • Aspoň 2x Scrum + 6x Micro:bity

Do 8 školských hodín sa započítavali hodiny odučené vami (koordinátormi) ale aj vami vyškolenými učiteľmi.

 1. Požadovaný rozsah pre zaradenie do kategórie žiaci: za zapojených boli považovaní tí žiaci, ktorí absolvovali aspoň 8 školských hodín (podľa obsahu PKDK tém).

Vyplnenie prihlášky a ďalšie doplňujúce info:

 • Prihlášku bolo treba vyplniť do nedele 17. apríla 2022.
 • Každý učiteľ si mohol zarátať deti, ktoré odučil (v rámci tém PKDK) on, alebo ktorýkoľvek ďalší učiteľ zo školy, ktorého on na danú tému vyškolil od začiatku školského roka 2021/22 až do dátumu podania prihlášky.
 • Do súťaže sa mohla zapojiť každá škola zapojená do Programu koordinátorov digitálnych kompetencií v šk. r. 2021/2022
 • Za školu sa podávala 1 prihláška, t.j. ak bol v PKDK viac ako 1 učiteľ zo školy, tak sa učitelia spojili a prihlášku vyplnili spoločne. Ako kontaktnú osobu bolo treba uviesť učiteľa, ktorý odučil viac detí/viac hodín.
 • Ak učiteľ odučil v 1 triede napr. 4 hodiny, do celkového počtu detí sa zarátala táto skupina iba 1x. Celkový počet detí nesmel obsahovať viacnásobné zarátanie detí (ak v 1 triede bolo odučených viac hodín). Príklady vypĺňania:
  • Učiteľ odučil 8x code.org v triede 5.B (25 žiakov): počet zapojených žiakov = 25
  • Učiteľ odučil 6x code.org v triede 5.B (25 žiakov) + 1x code.org v triede 4.C (20 žiakov) + 1x code.org  v triede 6.A (20 žiakov): počet zapojených žiakov = 25 + 20 + 20 = 65
  • Učiteľ vyškolil 3 ďalších učiteľov v téme digitálnej bezpečnosti:
   • Učiteľ PKDK odučil 4x digitálnu bezpečnosť + 4x code.org v triede 6.A (25)
   • Učiteľ 2 odučil 1x digitálnu bezpečnosť v triede 6.B (20)
   • Učiteľ 3 odučil 1x digitálnu bezpečnosť v triede 7.A (20)
   • Učiteľ 4 odučil 1x digitálnu bezpečnosť v triede 7.B (20)
   • počet zapojených žiakov = 25 + 20 + 20 + 20 = 85 
  • Učiteľ odučil 3x digitálnu bezpečnosť v triede 6.B (15), 2x micro:bity v 6.B (rovnakých 15), 4x Office 365 v 8.C (20): počet zapojených žiakov = 15 + 20 = 35
 • V prípade zhodného pomeru (po matematickom zaokrúhlení na celé %) budú školy usporiadané podľa počtu odučených hodín.
 • Očakávali sme, že učiteľ bude schopný aspoň minimálne preukázať odučenie vykázaného počtu hodín (napr. aspoň jedno z nasledovných: evidencia odučených hodín s počtom žiakov, foto triedy počas aktivity, alebo pripravených učebných pomôcok ako napr. pracovné listy, screenshot aktivity na obrazovke počítača, vyplnené pracovné listy, záznam o nejakom inom výsledku aktivity, konkrétne postrehy učiteľa z hodiny...).

Vyhodnotenie: 

 • Do vyhodnotenia sme zaradili prihlášky podané do 17. apríla 2022 do 23:59.
 • Výsledky sme oznámili v termíne od 30. apríla do 15. mája 2022, hneď po vyhodnotení a overení.
 • Spôsob a termín odovzdania cien bol oznámený výhercom po zverejnení výsledkov.

Kontaktná osoba: Monika Spótová | programová manažérka| +421 948 282 324 | spotova@jaslovensko.sk