Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihláška na záverečný pohovor

Formulár na prihlásenie záverečnej práce inovačného vzdelávania vzdelávacieho programu Program koordinátorov digitálnych kompetencií.

 

Formulár vypĺňajte s diakritikou. Polia označené hviezdičkou, sú povinné.

Prihlasovací formulár záverečnej práce - Program koordinátorov digitálnych kompetencií
 
Údaje o učiteľovi
Titul pred menom:    
Meno: Priezvisko:  
Titul za menom: Rodné priezvisko:
Dátum narodenia: E-mail:
Miesto narodenia:  
Škola   

Úplný názov:

(napr. Základná škola s materskou školou)

 
Ulica a číslo:    
Mesto: PSČ:
    

Názov záverečnej práce:

    
Dátum: 22.07.2024 00:52   
    

Vyplnením a odoslaním formulára sa záväzne prihlasujem s vybratou témou na záverečnú prezentáciu a záverečný pohovor v rámci inovačného vzdelávania programu Program koordinátorov digitálnych kompetencií.

    

Odoslaním formulára súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie pre potreby Junior Achievement Slovensko, n. o. v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

 
Zoznam prihlásených záverečných prác nájdete na tejto stránke.
 

Pred odoslaním formulára, prosím, skontrolujte správnosť vyplnených údajov!