Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Zoznam prihlásených záverečných prác

Zoznam je zoradený podľa dátumu prihlásenia (od najstarších po najnovšie). 

Zoznam bol aktualizovaný dňa: 21.5.2023, 21:11

Titul Meno Priezvisko Škola názov Ulica Mesto Názov práce
PaedDr. Roman Kašša Základná škola P. J. Šafárika 3 Prievidza Ostražitosť na internete
Ing. Mária Studeničová Základná škola Petra Škrabáka Ul. Martina Hattalu 2151 Dolný Kubín Využitie nástrojov Offie 365 v programe Zelená škola
Mgr. Eva Ondrášeková ZŠ s MŠ Trnková 1 Bratislava Bludisko s využitím micro:bitu
Mgr. Eva Mižaková Základná škola Československej armády 15 Československej armády 15 Moldava nad Bodvou Využitie digitálnych hier vo vyučovaní - Minecraft
RNDr. Jana Tokárová Stredná zdravotnícka škola Masarykova 27 Michalovce OneNote v práci DK a učiteľa
Mgr Elena Závodská Základná škola Mostná 3 Nové Zámky Využitie digitálnych hier vo vyučovaní: Objem a povrch kocky a kvádra.
Mgr. Andrea Tkáčová Základná škola Nevädzová 2 Bratislava BBC Micro:bit - premenná, logika - "Odpovedaj správne!"aj
Mgr. Eva Kujanová Základná škola Nevädzová 2 Bratislava Code.org - začíname pracovať v code.org - 5. ročník
Mgr. Adriana Chromá Stredná zdravotnícka škola Masarykova 27 Michalovce Micro:bit vo fyzike - kompas
Ing. Alena Pribišová Základná škola Karloveská 61 Bratislava Bezpečné heslo
Mgr. Andrea Lackovičová Základná škola Rudolfa Jašíka Obuvnícka 432/23 Partizánske Programovanie na štvorčekový papier
Mgr. Patrik Páterek Základná škola Karloveská 61 Bratislava Zavedenie BBC micro:bitov na Základnej škole, Karloveská 61 v Bratislave na hodinách informatiky
PaedDr. Miroslava Košťálová Základná škola Topoľová 8 Nitra OMO - Osobnosť mojimi očami
Mgr. Miroslava Kvaková Spojená škola internátna M. Urbana 160/45 Námestovo BBC Micro:bit - využitie micro:bitu na hodine náboženskej výchovy
Mgr. Lenka Plačková Základná škola M. R. Štefánika 2007 Čadca Bezpečne so selfie
Mgr. Róbert Rusnák Základná škola J. Kronera 25 Martin Funkcie v Minecrafte
Mgr. Mária Štibraná ZŠ s MŠ Športová 31/12 Horné Orešany Robíme prieskum pomocou MS Forms
Mgr. Miroslava Miklová Základná škola Školská 289 Obyce Code - Programovanie s Angry Birds
Mgr. Adriana Parimuchová Základná škola Slovinky 71 Slovinky Micro:bit - kamarát na ceste za poznaním
Ing. Stanislav Šalata Základná škola Školská 55/5 Hruštín Programovanie – BBC Micro:bit, Vizitka
Mgr. Ing. Oľga Szekeressová Základná škola Kežmarská 28 Košice-Západ On-line kolaboračné a komunikačné nástroje - Microsoft 365ô Hrdinovia internetu - báseň o bezpečnosti na internete; Jamboard_Ako zvýšiť interaktivitu na hodinách;
Mgr. Miroslava Zbínová Gymnázium 1. mája 905 Púchov BBC Micro:bit - menovka na rodičovské združenie
Mgr. Martina Poljaková ZŠ s MŠ Školská 18 Teplička nad Váhom Reťazové a falošné správy
Mgr. Etela Bučeková Základná škola Zlatá 2 Rožňava Myslím kriticky v online priestore
Mgr. Miroslava Svobodová Základná škola Žofie Bosniakovej Školská 18 Teplička nad Váhom BBC micro:bity
Ing. Zuzana Balušíková Základná škola Nemocničná 987/2 Považská Bystrica Zbierka úloh z matematiky – využitie aplikácie Forms v Microsoft Office 365
Mgr. Kamila Brndiarová Základná škola Klokočova 742/15 Hnúšťa Diaľkové ovládanie Ring:bit Car
Mgr. Soňa Javorková ZŠ s MŠ Záriečie 136 Mestečko Triedenie odpadu pomocou programovania
Mgr. Božena Balogová Základná škola Víťaz 263 Víťaz Code.org: Algoritmické riešenie problémov – pomocou postupnosti príkazov
Mgr. Mária Maťková Základná škola Žofie Bosniakovej Školská 18 Teplička nad Váhom Program CODE v blokovom vyučovaní
Ing Miroslava Tabačárová Základná škola 502 Staškov Code - opravujeme chyby
Mgr. Mária Hliníková Lichardova 24 Lichardova 24 Žilina Vytváranie prezentácií v aplikácii Sway
Mgr. Daria Lubiková Základná škola SNP 587/4 Kanianka Pomoc medzi dvoma svetmi
Mgr. Andrea Korinková Obchodná akadémia Kapušianska 2 Michalovce Fake News: Can you spot it?
Mgr. Branislav Cehelský Základná škola sv. Augustína Moyzesova 1 Považská Bystrica Rozvoj algoritmického myslenia pomocou platformy Code.org.
Mgr. Zuzana Hrablayová ZŠ s MŠ Karola Rapoša Pionierska 4 Brezno Internetová bezpečnosť hravo a zábavne cez Sway
doc. Dr. Milan Horňák Spojená škola Horné Rakovce 1440/29, Turčianske Teplice Veselo s Code.org
Ing. Renáta Marťáková ZŠ s MŠ Školská  474/5 Kamenná Poruba Microbit vo vzdelávaní informatiky v siedmom ročníku základnej školy
Mgr. Miloš Čajkovič ZŠ s MŠ Školská 439/12 Dolná Krupá Edukačný svet: Kaštieľ v Dolnej Krupej
Mgr. Boris Hnila ZŠ s MŠ Školská 447/2 Turčianske Teplice BBC Micro:bit_projekt
Mgr. Ivana Knapíková Gymnázium Trebišovská 12 Košice Programovanie v prostredí code.org
Mgr. Peter Olejár Spojená škola bl. biskupa Gojdiča Bernolákova 21 Prešov Naša škola o 100 rokov
Mgr. Jana Lojanová Základná škola Školská 558/1 Sečovská Polianka Posielanie správ cez BBC micro:bit
Mgr. Petra Kulichová Základná škola Školská 526/53 Handlová BBC Micro:bit - náhodné čísla
Mgr. Mária Horská Základná  škola Ústredie   533 Korňa Testy MS Forms formou priradenej úlohy v MS Teams
Ing. Kamil Hnath Gymnázium Alejová 1 Košice Využitie BBC Micro:bitu  pri meraní výšky hladiny kvapaliny.
Mgr. Andrej Štefaničiak Základná škola Márie Rázusovej - Martákovej Nábrežie 4. apríla 1936/23 Liptovský Mikuláš Digitálne hry vo vyučovacom procese
Mgr. Karina Ambružová Základná škola Kvačany 227 Liptovská Sielnica Webová prezentácia školského projektu v aplikácii MS Sway
Mgr. Monika Jacková ZŠ s MŠ Višňové 446 Višňové Deň Zeme ako príklad využitia MS Office aplikácií v praxi pre 2. stupeň základnej školy
Mgr. Lukáš Fusatý ZŠ s MŠ Dolné Orešany 209 Dolné Orešany Využitie digitálnych hier vo vyučovaní – Dominanty Európy
Mgr. Jana Žiaková ZŠ s MŠ Lazy pod Makytou 148 Lazy pod Makytou Využitie MS 365 na hodine matematiky formou rovesníckeho vzdelávania
Mgr. Monika Joniaková Spojená škola Tilgnerova 14 Bratislava Minecraft biómy a geografia
Mgr. Silvia Kubíčková Základná škola Komenského 1227/8 Sereď Bezpečná selfie
Mgr. Monika Homzová Základná škola Vyšné Hágy 23029 Vysoké Tatry - Vyšné Hágy Tvorba vlastnej mini interaktívnej hry na code.org
Mgr. Mariana Štefanková Súkromná základná škola Felix Krásnohorská 14 Bratislava Bezpečnostné pexeso: Hra, ktorá ochraňuje digitálny svet
Mgr. Andrea Píšťanská ZŠ s MŠ Cyrila a Metoda 446 Krušovce Základy programovania
Mgr. Andrea Mačugová Súkromná základná škola Petzvalova 4 Košice (Ne)bezpečné informácie
Mgr. Andrea Najšelová Gymnázium J. Lettricha 2 Martin Ako na internete rozoznať dezinformácie
Mgr. Martina Muziková Kušnírová Základná škola Báb č. 225 Báb Scrum v medzipredmetových vzťahoch
Mgr. Ivan Sivčák Základná škola Ul. L. Novomeského 11 Trenčín Práca v prostredí Microsoft 365
PaedDr. Ľuboslava Iskrová ZŠ s MŠ Podbiel Podbiel Využitie digitálnych hier vo vyučovaní – programovanie s Angry Birds a Bodkin boys
Mgr. Kornélia Kardosová Základná škola - Alapiskola 46 Hrhov Práca s BBC Micro:bitom na I. stupni ZŠ
Mgr. Gabriela Šipláková Základná škola Ústredie 533 Korňa Využitie nástroja Sway platformy Microsoft 365 vo vyučovacom predmete chémia pri tvorbe žiackych prác
Mgr. Zuzana Kederová Špeciálna ZŠ pre žiakov s telesným postihnutím Matúškova 1631 Dolný Kubín Bezpečná jazda internetom
Mgr. Róbert Drienovský ZŠ s MŠ č. 66 Spišské Hanušovce Kreslenie pomocou cyklu v Code.org
Mgr. Antónia Galková Základná škola Slnečná 168/28 Námestovo Rádiová komunikácia na micro:bitoch
Mgr. Renáta Vlčková Základná škola Nábrežná 845/17 Kysucké Nové Mesto Vpravo, vľavo, hore, dole - od ceruzky k počítaču
Mgr. Ibolya Straussová ZŠ s MŠ Školská 11/8A Budimír Aj fyzika môže byť zábavná, alebo: lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť, ešte lepšie vyskúšať. MICRO:BITy a vodivosť predmetov.
Mgr. Pavol Palenčár Základná škola Hviezdoslavova 1 Lipany Hravé čítanie v prostredí MS Teams a Sway
Mgr. Martina Žalúdeková ZŠ s MŠ 161 Ľubeľa Code.org - spoznávame strojové učenie umelej inteligencie
PaedDr. Pavol Mada Základná škola kniežaťa Pribinu Andreja Šulgana 1 Nitra Zapájanie rezistorov – využitie MS Teams pri príprave podkladov na vyučovanie žiakmi.
Mgr. Katarína Kurucová Základná škola Komenského 13 Sabinov Zodpovedne online
Ing. Juraj Sabanoš ZŠ s MŠ 353 Muráň Komunikácia medzi micro:bitmi
Mgr. Daniela Fančovičová ZŠ s MŠ Bučany 100 Bohdanovce nad Trnavou BBC Micro:bit náhodné čisla