Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihlásené školy a učitelia 21-22

 

Posledná aktualizácia: 14. júla 2021

Učiteľ Škola
Zuzana Augustínová Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, Rehoľná 2, Košice-Krásna
Alexandra Baloghová Základná škola Jána Amosa Komenského, Nová cesta 9, Tvrdošovce
Žaneta Baštová Základná škola s materskou školou, Hlavná 320/79, Slanec
Denisa Bednárová Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce
Martina Bíziková Základná škola, Staré Hory 327, Staré Hory
Milan Bodnár Základná škola, Školská 3, Poltár
Jana Bullová Základná škola, M.R.Štefánika 30, Hlohovec
Miloš Čajkovič Základná škola s materskou školou , Školská 439/12, Dolná Krupá
Eugénia Čellárová Základná škola s materskou školou Pavla Demitru, Centrum II 87, Dubnica nad Váhom
Martina Čellárová Základná škola Martina Kukučína, SNP 1199/36, Dolný Kubín
Mária Čierna Základná škola s materskou školou, Oravské Veselé 377, Oravské Veselé
Gabriela Čižmárová Súkromná základná škola, Slobody 1, Košice
Jana Ďateľová Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
Dušan Dírer Gymnázium, Š.Moyzesa 21, Ružomberok
Jaroslav Drozd Základná škola, Pribinova ul.123/9, Nováky
Miriam Dubačová Základná škola s materskou školou, Radoľa 326, Kysucké Nové Mesto
Helena Dufalová Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa
Michal Eliáš Základná škola  Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok
Mária Fintor Základná škola, Školská 2, Streda nad Bodrogom
Alena Forgáčová Cirkevná základná škola sv. Cyril a Metoda, Komenského 3064/41, Sereď
Marta Ganderáková Základná škola, Za Kasárňou 2, Bratislava
Monika Gaňová Základná škola s materskou školou, Ul.Hlavná 200/15, Žilina-Hôrky
Iveta Germanová Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, Prešov
Marcela Goliatová Základná škola, Školská 394, Turie
Štefan Greško Základná škola, Pionierov 642/1, Rožňava
Ružena Hamranová Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Šarovce 426, Šarovce
Andrea Hangaiova Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble
Juraj Hanták Katolícka spojená škola, Školská 9, Nemšová
Lenka Harakaľová Cirkevná spojená škola, Švermova 10, Snina
Žaneta Harkotová Základná škola s materskou školou, Bojničky 150, Bojničky
Silvia Harmaňošová Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou
Slávka Hlebašková Základná škola s materskou školou, Tušická Nová Ves 64, Tušická Nová Ves
Marcela Hodosyová Základná škola, Medzilaborecká 11, Bratislava
Rastislav Chobor Základná škola s materskou školou sv. Cyrila a Metoda, Štúrova 3, Stará Ľubovňa
Martina Iskrová Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Nám. L Svobodu 4, Banská Bystrica
Petra Jančíková Základná škola s materskou školou, Ul.Hlavná 200/15, Žilina-Hôrky
Andrea Janečková Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava
Martina Kališová Základná škola, Slovenských partizánov 1133/53, Považská Bystrica
Denisa Haláčková Základná škola s materskou školou Jána Smreka, Melčice-Lieskové 377, Melčice-Lieskové
Barbora Kežmarská Základná škola, Komenského 2, Spišská Nová Ves
Martina Klasová Základná škola s materskou školou , Hlavná 37, Vysoká pri Morave
Tomáš Kluka Základná škola Zoltána Kodálya s VJM , Švermova 8, Galanta
Ivana Knapíková Gymnázium, Trebišovská 12, Košice
Martin Kočiš Základná škola, Ruskov 32, Ruskov
Zuzana Kohutová Základná škola Oščadnica-Ústredie, Oščadnica 760, Oščadnica
Dominika Komišaková Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa, 9. mája 7, Sabinov
Silvia Koričová Základná škola, Vinohradská 62, Šenkvice
Rastislav Kostolný Základná škola Janka Kráľa, Žiarska 679/13, Liptovský Mikuláš
Renáta Kotúčková Gymnázium, Štefánikova 219/4, Bytča
Vojtech Kozla Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov
Martina Kozlíková Základná škola, Medňanská 514/5, Ilava
Marek Krška Zákldná škola s materskou školou , Mikušovce 16, Mikušovce
Samuel Lichvár Základná škola, Važecká 11, Prešov
Marian Mačoško Základná škola, Hrnčiarska 1697/13, Humenné
Patrik Malik Základná škola s materskou školou, Kliňanská cesta 122/4, Klin
Michal Masnica Gymnázium, Školská 837, Tvrdošín
Iveta Melková Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica
Adriana Meňhartová Základná škola s materskou školou, Pod Kláštorom 158, Hronský Beňadik
Ján Micák Základná škola, Hlavná 209, Zemplínska Teplica
Stanislav Mihaľo Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice
Ivana Mikušová Základná škola s materskou školou, Slatina nad Bebravou 154, Slatina nad Bebravou
Zdenka Mračková Spojená škola Základná škola Jána Kollára, Kollárovo námestie 33/3, Mošovce
Mária Mrázová Základná škola, J. A. Komenského 1, Michalovce
Róbert Mydliar Základná škola s materskou školou, A.Bažíka 20, Zuberec
Alena Nemčeková Základná škola, Sadová 620, Senica
Valer Neumeister Základná škola s materskou školou, Tajovského 2764/17, Poprad
Kamil Olejár Základná škola, Široké 141, Široké
Daniela Ondrejášová Základná škola, Kysucký Lieskovec 208, Kysucký Lieskovec
Mária Oršulová Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
Lenka Paseková Základná škola, Stred 957, Zákopčie
Mário Petlák Základná škola s materskou školou, Bananská 46, Banka
Mária Poláková Základná škola  J. G. Tajovského, Gaštanová 12, Banská Bystrica
Milan Poliak Základná škola, Sokolíkova 2, Bratislava
Ladislav Prešinský Základná škola sv. Marka, Petzwalova 1, Nitra
Zuzana Prílepková Mariašová Spojená škola, Oslobodenia 165, Belá
Jana Puciová Súkromná stredná športová škola, Užhorodská 39, Košice
Jana Puchoňová Základná škola s materskou školou, Kotešová 378, Kotešová
Ivana Remeňová Základná škola Františka Hrušovského, Gymnaziálna 197, Kláštor pod Znievom
Jakub Sabol Základná škola, Juh 1054, Vranov nad Topľou
Terézia Setnická Základná škola s materskou školou, Slatina nad Bebravou 154, Slatina nad Bebravou
Karin Smerecká Základná škola s materskou školou, Hájske 67, Hájske
Dagmar Smutná Základná škola s materskou školou- Alapiskola és Óvoda, Školská 7, Veľký Kýr
Mário Starovič Základná škola s materskou školou, Borodáčova 2, Bratislava
Ibolya Straussová Základná škola s materskou školou M.R.Štefánika, Budimír 11, Budimír
Magdaléna Šeligová Základná škola Žofie Bosniakovej, Školská 18, Teplička nad Váhom
Ján Šimko Základná škola s materskou školou, Višňové 446, Višňové
Veronika Šmatlavová Základná škola Oščadnica-Ústredie, Oščadnica 760, Oščadnica
Gabriela Špániková Základná škola , Domaniža 103, Domaniža
Jozef Šrámek Základná škola, Medňanská 514/5, Ilava
Peter Tóth Základná škola s materskou školou, Hlavná 292, Viničné
Michaela Valachovičová Základná škola, Šarfická 301, Blatné
Miroslav Valovič Základná škola s materskou školou, Rakovice 15, Rakovice
Ján Vaľovský Základná škola, Obchodná 5, Sečovce
Veronika Vígová Základná škola, Školská 9, Tlmače
Monika Vilinová Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa
Marta Zagrapanová Základná škola Oščadnica-Ústredie, Oščadnica 760, Oščadnica
Jana Zámečníková Základná škola s materskou školou, Dvorníky 149, Dvorníky
Zuzana Záthurecká Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin
Marek Zubaľ Základná škola, Švedlár 122, Švedlár
Peter Žačok Základná škola, Mojmírova 98, Piešťany
Katarína Kresáňová Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava