Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


1 - Programovanie

Táto celoročná téma sa skladá z 2 častí:

 1. Code.org  
 2. BBC micro:bit

Pokiaľ vašou celoročnou témou bude Programovanie, aspoň jedna z týchto 2 častí je pre vás povinná (musíte splniť podmienky na získanie certifikátu za vami zvolenú časť). Ale zúčastňovať sa môžete obidvoch.

V rámci každej časti si môžete vybrať, či sa jej budete venovať v prvom alebo druhom polroku.

Na získanie certifikátu za absolvovanie vzdelávania v celoročnej téme Programovanie je potrebné splniť nasledovné podmienky:

Podmienky pre Code.org:
 1. Aktivity so žiakmi - 4 za školský rok:
  Zdokumentovať ľubovoľné 2 aktivity so žiakmi za polrok z tabuľky nižšie, teda 4 za školský rok. Prvé dve učiteľ zašle do konca januára, druhé dve do 8. júna.**
 2. Aktivity s kolegami - 2 za školský rok:
  Zdokumentovať ľubovoľnú 1 aktivitu s kolegami za polrok z tabuľky nižšie, teda 2 za školský rok. Prvú učiteľ zašle do konca januára, druhú do 8. júna.**
Názov samostatnej aktivity Predpokladané trvanie Stručný obsah aktivity Zapojenie žiakov Zapojenie kolegov
Založiť si učiteľský účet, vytvoriť si triedy a pridať tam žiakov. 45 minút   Áno Nie
Pomôcť so založením učiteľských účtov na Code.org kolegom na škole 45 minút   Nie Áno
Odučiť hodinu Tanečná párty 45 minút   Áno Nie
Odučiť hodinu Staviame základy 45 minút   Áno Nie
Odučiť hodinu programovania podľa vlastného výberu s Code.org 45 minút   Áno Nie
Zapojiť sa do súťaže a dokončiť so žiakmi aspoň jeden kurz 10 x 45 minút   Áno Nie
Založiť krúžok programovania a viesť ho  10 x 45 minút môžete ho viesť spolu s kolegami a striedať sa ako "dozor" Áno Áno
Pozvať kolegov na hospitáciu hodiny a následný rozbor 2 x 45 minút   Nie Áno
Prísť kolegom na hospitáciu hodiny a následný rozbor 2 x 45 minút   Nie Áno
Spraviť kolegom krátku ukážku Code.org, pokiaľ stránku nepoznajú a nepoužívajú   Na základe záujmu po tejto ukážke viete potom kolegom pomôcť so založením účtov atď. Nie Áno
 1. Webináre/workshopy:
  V rámci vybranej celoročnej témy musí byť celkový počet absolvovaných webinárov/workshopov 75 % (teda ak je plánovaný počet webinárov/workshopov v téme 5 povinné sú 3). Ak sú v harmonograme zvýraznené s hviezdičkou, tie sú za danú tému povinné, ostatné podľa vlastného výberu.
 2. Webináre - zo skupiny odporúčané témy  25 %. Tieto webináre nájdete na samotnej podstránke.
 3. Vyplnenie vstupného (na začiatku školského roka) a výstupného (na konci školského roka) dotazníka.
Podmienky pre BBC micro:bit:
 1. Zrealizovať a zdokumentovať tieto 2 povinné samostatné aktivity:
  V závislosti od toho, v ktorom polroku budete na tejto časti pracovať, obe aktivity učiteľ zašle buď do konca januára alebo do 8. júna.**
Názov samostatnej aktivity Predpokladané trvanie Stručný obsah aktivity Zapojenie žiakov Zapojenie kolegov
Práca na vzdelávacom materiáli 60 min Učiteľ má vytvoriť metodiku/prezentáciu/pracovný list. Nie Nie
Peer review vzdelávacích materiálov v dvojiciach 60 min Učitelia vo dvojiciach si dajú vzájomnú spätnú väzbu na tvorené materiály. Nie Nie
 1. Aktivity so žiakmi - 3 za školský rok:
  Zdokumentovať ľubovoľné 3 aktivity so žiakmi za školský rok. Prvú učiteľ zašle do konca januára, druhé dve do 8. júna.**
  Pokiaľ nie je v danej téme ponúknutý dostatočný počet aktivít so žiakmi, na splnenie podmienky 3 aktivít za školský rok si si vyberiete ľubovoľné aktivity z iných tém na rozvoj digitálnych zručností, alebo  zlepšenie používania informačných technológií vo vyučovaní, ktoré so žiakmi zrealizujete počas školského roka.
 2. Aktivity s kolegami - 1 za školský rok:
  Zdokumentovať ľubovoľnú 1 aktivitu s kolegami za školský rok, ktorú učiteľ zašle do 8. júna.**
  Pokiaľ nie je v danej téme ponúknutý dostatočný počet aktivít s kolegami, na splnenie podmienky si vyberiete ľubovoľnú aktivitu z iných tém na rozvoj digitálnych zručností, alebo  zlepšenie používania informačných technológií vo vyučovaní, ktorú s kolegami zrealizujete počas školského roka. 
 3. Webináre/workshopy:
  V rámci vybranej celoročnej témy musí byť celkový počet absolvovaných webinárov/workshopov 75 % (teda ak je plánovaný počet webinárov/workshopov v téme 5 povinné sú 3). Ak sú v harmonograme zvýraznené s hviezdičkou, tie sú za danú tému povinné, ostatné podľa vlastného výberu.
 4. Webináre - zo skupiny odporúčané témy  25 %. Tieto webináre nájdete na samotnej podstránke.
 5. Vyplnenie vstupného (na začiatku školského roka) a výstupného (na konci školského roka) dotazníka.

**Zdokumentovaná aktivita = krátky popis aktivity – cieľ, priebeh, výsledok, skúsenosti + foto. Zasiela sa emailom vo formáte doc, docx, v pripravenej a vyplnenej šablóne. Zaujíma nás realizácia samotnej aktivity, čo sa podarilo, ale aj nepodarilo. Počíta sa aj zrealizovaná „neúspešná“ aktivita, ktorá nenaplnila vaše očakávania. Zdokumentované aktivity a posielajte mailom na spotova@jaslovensko.sk a v kópii na príslušného lektora.

Dôležité:
Podrobnosti k splneniu podmienok za každú tému konzultujte počas webinárov, workshopov a online diskusií s jednotlivými lektormi.