Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2 - SCRUM

SCRUM v praxi

Na získanie certifikátu za absolvovanie vzdelávania v celoročnej téme SCRUM je potrebné splniť nasledovné podmienky:

 1. Aktivity so žiakmi - 4 za školský rok:
  Zdokumentovať ľubovoľné 2 aktivity so žiakmi za polrok z tabuľky nižšie, teda 4 za školský rok. Prvé dve učiteľ zašle do konca januára, druhé dve do 8. júna.** Hrubo vyznačené aktivity s hviezdičkou sú za danú tému povinné.
  Pokiaľ nie je v danej téme ponúknutý  dostatočný počet aktivít so žiakmi, na splnenie podmienky 4 aktivít za školský rok si si vyberiete 2 ľubovoľné aktivity z iných tém na rozvoj digitálnych zručností, alebo  zlepšenie používania informačných technológií vo vyučovaní, ktoré so žiakmi zrealizujete počas školského roka.
 2. Aktivity s kolegami - 2 za školský rok:
  Zdokumentovať ľubovoľnú 1 aktivitu s kolegami za polrok z tabuľky nižšie, teda 2 za školský rok. Prvú učiteľ zašle do konca januára, druhú do 8. júna.**  Hrubo vyznačené aktivity s hviezdičkou sú za danú tému povinné.
Názov samostatnej aktivity Predpokladané trvanie Stručný obsah aktivity Zapojenie žiakov Zapojenie kolegov
Štúdium Scrum problematiky z poskytnutých materiálov 2x60 minút Učiteľ sa má oboznámiť sa s problematikou Scrumu aj skrz príručiek SCRUM V PRAXI č.1 a SCRUM V PRAXI č.2 Nie Nie
Štúdium Scrum problematiky z poskytnutých materiálov 1x60 minút Učiteľ sa ma oboznámiť s problematikou Scrumu aj skrz Scrum Guide od Ken Schwaber a Jeff Sutherland Nie Nie
Príprava vlastných USER STORIES do hry Scrum upratovanie 1x60 minút Učiteľ sa ma prakticky pripraviť na Študentov, aké úlohy im chce zadať pri hre Scrum upratovanie - praktické cvičenie na tvorbu User Stories Nie Nie
Príprava materiálov pre študentov na hru Scrum upratovanie vrátane Scrum Boardu 1 x 60 minút Príprava učiteľa na úvodné oboznámenie študentov o Scrume formou hry Scrum upratovanie Nie Nie
Príprava vlastných USER STORIES na učiteľom vybraný školský predmet alebo projekt 1x60 minút Učiteľ má napísať User Stories - úlohy pre žiakov pre konkrétny predmet. Praktické cvičenie na tvorbu User Stories. Nie Nie
Aplikovanie Scrumu do praxe - Učiteľ absolvuje aspoň 1x so skupinou študentov hru Scrum Upratovanie za učelom predstavenia Scrumu ako agilného spôsobu riadenia hravou formou* 1x45 minút   Áno Áno
Aplikovanie Scrumu do praxe - Učiteľ absolvuje aspoň 1 Sprint so skupinkou žiakov na nejakom školskom predmete, zadaní alebo projekte a jeho priebeh, výsledky, resp. skúsenosti so žiakmi a Scrumom spracuje do prezentovateľnej podoby.* cca 3 x 45 min. Učiteľ absolvuje aspoň 1 Sprint s použitím artefaktov Scrumu a samozrejme v rámci svojich možnosti a dostupnosti. Áno Áno

* povinná aktivita

 1. Webináre/workshopy:
  V rámci vybranej celoročnej témy celkový počet absolvovaných webinárov musí byť  75 % (teda ak je plánovaný počet webinárov v téme 10, povinných je 7). Ak sú v harmonograme webináre hrubo vyznačené s hviezdičkou, tie sú za danú tému povinné, ostatné podľa výberu.
 2. Webináre - zo skupiny odporúčané témy  25 %. Tieto webináre nájdete na samotnej podstránke.
 3. Vyplnenie vstupného (na začiatku školského roka) a výstupného (na konci školského roka) dotazníka.

**Zdokumentovaná aktivita – krátky popis aktivity – cieľ, priebeh, výsledok, skúsenosti + foto. Zasiela sa emailom vo formáte doc, docx, v pripravenej a vyplnenej šablóne. Zaujíma nás realizácia samotnej aktivity, čo sa podarilo, ale aj nepodarilo. Počíta sa aj zrealizovaná „neúspešná“ aktivita, ktorá nenaplnila vaše očakávania. Zdokumentované aktivity a posielajte mailom na spotova@jaslovensko.sk a v kópii na príslušného lektora.

Dôležité:
Podrobnosti k splneniu podmienok za každú tému konzultujte počas webinárov, workshopov a online diskusií s jednotlivými lektormi.