Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihláška do súťaže

Do súťaže prihlasuje žiakov učiteľ alebo učiteľka vyplnením elektronickej prihlášky. 

Prihlášku môžete vyplniť v termíne od 8. marca do 30. apríla 2023 (vrátane).

  • Súťažnú prácu a jej výstup (s prípadnými prílohami) je možné poslať len prostredníctvom elektronickej prihlášky. Súťažná práca a výstup práce s prílohami sú odoslané súčasne s prihláškou buď ako jej prílohy (do veľkosti 5 MB) alebo je potrebné do poznámky v prihláške vložiť odkaz na online úložisko (viac ako 5 MB), a zároveň vykonať tieto kroky:
  • výstup práce (a prípadné ďalšie prílohy) uložiť na online úložisko,
  • nastaviť správne jeho zdieľanie (zdieľať s digikoordinatori@jaslovensko.sk),
  • nastaviť dobu dostupnosti práce min. do 17. mája 2023.
  • Podmienky na rozsah a formu súťažnej a výstupnej práce nájdete TU.

V prípade problémov s vyplnením prihlášky kontaktujte Danku Baculákovú | danka@jaslovensko.sk.

Prihlášku vypĺňajte s diakritikou! Polia označené hviezdičkou sú povinné!

 

Prihláška do súťaže Programu koordinátorov digitálnych kompetencií 2023
Názov tímu:    
Členovia tímu, resp. jednotlivec 
Meno: Priezvisko:
Tel. číslo: E-mail:
       
Meno: Priezvisko:
Tel. číslo: E-mail:
    
Učiteľ/ka programu PKDK
Meno: Priezvisko:
Tel. číslo: E-mail:
    
Škola      
Názov: Ulica a číslo:
Mesto: PSČ:
    
Súťažná kategória:
Súťaž je bezplatná.
    
Súťažná práca (popis riešenia - .doc, .docx, .pdf): 
Výstup práce (formát podľa kategórie):
Obe priložené prácu nesmú mať spolu viac ako 5 MB!
Poznámka (link na súbory väčšie ako 5 MB):
    
Vyplnil   
Meno a priezvisko:    
E-mail:    
21.09.2023 15:28   
    
Súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie pre potreby organizačného zabezpečenia súťaže Programu koordinátorov digitálnych kompetencií, ktorú organizuje Junior Achievement Slovensko, n. o. v  súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a čestne vyhlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.
Odoslaním formulára súhlasím s pravidlami a podmienkami súťaže a informoval/a som o nich aj svojich žiakov, ktorí sa zapojili do súťaže, príp. iné osoby, ktoré by mali byť o nich informované. Tieto osoby (vrátane žiakov) sa s pravidlami a podmienkami oboznámili a súhlasia s nimi.
 
 Pred odoslaním si skontrolujte správnosť vyplnených údajov!          

 

 

Kontaktná osoba: Danka Baculáková | programová manažérka| +421 947 933 600 | danka@jaslovensko.sk