Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Úvodné školenie

Od pondelka 23. augusta do štvrtka 26. augusta sa uskutočnilo úvodné školenie pre koordinátorov. Konalo sa v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity, Ilkovičova 2 v Bratislave - mapka.

Koordinátori boli počas školenia rozdelení do 4 skupín. Každá skupina si prešla ochutnávkou všetkých tém, ktoré Program koordinátorov digitálnych kompetencií ponúka. Podrobný program nájdete v tabuľke nižšie. Každý koordinátor si po skončení školenia do 8. septembra vyberie svoju celoročnú tému, ktorej sa počas nasledujúceho školského roku bude venovať (so žiakmi a kolegami).

100%-ná účasť na tomto 4 dňovom školení je jednou z podmienok na získanie certifikátu za absolvovanie vzdelávania v Programe koordinátorov digitálnych kompetencií.

Deň Začiatok Koniec Skupina 1  Skupina 2 Skupina 3 Skupina 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Pondelok 23.8.2021

9:00 10:45 Registrácia
11:00 12:00 Úvod, predstavenie PKDK, predstavenie účastníkov
12:00 13:00 Obed
13:00 14:30 Micro:bit I.  Micro:bit I.  Nástroje na dištančné vyučovanie I.  Akadémia virtuálneho Slovenska (SK-NIC)
projekt DRILEO (OpenLab) 30 min
14:30 14:45 Prestávka
14:45 16:15 Micro:bit II. Micro:bit II. Nástroje na dištančné vyučovanie II. Bezpečne na nete (ESET)
16:15 16:30 Prestávka
16:30 18:00 Micro:bit III. Micro:bit III. Minecraft / Code.org
(DXC / Accenture)
Minecraft / Code.org
(DXC / Accenture)
18:00 18:15 Zhrnutie dňa
Deň Začiatok Koniec Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupina 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utorok 24.8.2021

8:45 9:00 Úvod dňa
9:00 10:30 Nástroje na dištančné vyučovanie I.  Bezpečne na nete (ESET) Micro:bit I.  Micro:bit I. 
10:30 10:45 Prestávka
10:45 12:15 Nástroje na dištančné vyučovanie II.  Akadémia virtuálneho Slovenska (SK-NIC)
projekt DRILEO (OpenLab) 30 min
Micro:bit II.  Micro:bit II. 
12:15 13:15 Obed
13:15 14:45 Minecraft / Code.org
(DXC / Accenture)
Minecraft / Code.org
(DXC / Accenture)
Micro:bit III.  Micro:bit III. 
14:45 14:55 Prestávka
14:55 15:55 Hrdinovia internetu (Google)
15:55 16:10 Zhrnutie dňa
16:10 17:10 LEGO robotika - učitelia si budú môcť vyskúšať postaviť a naprogramovať svojho robota alebo zvieratko.
Deň Začiatok Koniec Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupina 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Streda 25.8.2021

8:45 9:00 Úvod dňa
9:00 10:30 Akadémia virtuálneho Slovenska (SK-NIC)
projekt DRILEO (OpenLab) 30 min
Nástroje na dištančné vyučovanie I.  Scrum v praxi I. Scrum v praxi I.
10:30 10:45 Prestávka
10:45 12:15 Bezpečne na nete (ESET) Nástroje na dištančné vyučovanie II.  Scrum v praxi II  Scrum v praxi II 
12:15 13:15 Obed
13:15 14:45 Deti na nete (Orange) Scrum v praxi III Scrum v praxi III
14:45 15:00 Prestávka
15:00 16:00 Predstavenie projektu Informatika 2.0
16:00 16:15 Zhrnutie dňa
16:15 18:15 Networking event
Deň Začiatok Koniec Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupina 4

 

 

 

 

 

 

Štvrtok 26.8.2021

7:45 8:00 Úvod dňa
8:00 9:30 Scrum v praxi I. Scrum v praxi I.  Akadémia virtuálneho Slovenska (SK-NIC)
projekt DRILEO (OpenLab) 30 min
Nástroje na dištančné vyučovanie I. 
9:30 9:45 Prestávka
9:45 11:15 Scrum v praxi II  Scrum v praxi II  Bezpečne na nete (ESET) Nástroje na dištančné vyučovanie II. 
11:15 12:15 Obed
12:15 13:45 Scrum v praxi III Scrum v praxi III Deti na nete (Orange)
13:45 14:15 Zhrnutie dňa