Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


5 - Využitie digitálnych hier vo vyučovaní

Na získanie certifikátu za absolvovanie vzdelávania v celoročnej téme Minecraft je potrebné splniť nasledovné podmienky:

 1. Celoročná téma - v tejto téme bude dôležité zrealizovať všetky navrhované aktivity v tabuľke, nakoľko sú dôležité pre
  vypracovanie záverečného výstupu na konci školského roka. K úspešnému získaniu certifikátu je nutné vytvoriť a na poslednom workshope odprezentovať záverečnú prácu (svet vytvorený spolu so žiakmi).
  Názov samostatnej aktivity Predpokladané trvanie Stručný obsah aktivity Zapojenie žiakov Zapojenie kolegov
  Inštalácia Minecraft: Education Edition na škole 45 inštalácia Minecraft EDU na školských počítačoch, spustenie bez prihlásenia, spustenie s prihlásením Áno Nie
  Vyskúšanie výukového sveta 45 nájdenie vhodného sveta na internete, stiahnutie a import sveta, vyskúšanie si sveta so žiakmi Áno Áno
  Build challenge niekoľko 45 minútových hodín zvolenie témy pre celú triedu (škola, mesto, zviera, orgán...)
  diskusia so žiakmi o téme
  žiaci si zisťujú a zabezpečujú podklady
  žiaci tvoria svet na zadanú tému
  žiaci odprezentujú svoj svet pred spolužiakmi
  Áno Áno
 2. Webináre/workshopy:
  V rámci vybranej celoročnej témy celkový počet absolvovaných webinárov/workshopov musí byť  75 % (teda ak je plánovaný počet webinárov/workshopov v téme 10, povinných je 7). Ak sú v harmonograme hrubo zvýraznené s hviezdičkou, tie sú za danú tému povinné, ostatné podľa vlastného výberu.
 3. Webináre - zo skupiny odporúčané témy  25 %. Tieto webináre nájdete na samotnej podstránke.
 4. Vyplnenie vstupného (na začiatku školského roka) a výstupného (na konci školského roka) dotazníka.

Dôležité:
Podrobnosti k splneniu podmienok za každú tému konzultujte počas webinárov, workshopov a online diskusií s jednotlivými lektormi.