Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihláška do programu 2024/25

Prihlasovanie do programu je otvorené do 30. júna 2024, alebo do naplnenia kapacity úvodného školenia.

Pokiaľ máte problém s vyplnením prihlášky, kontaktujte nás na digikoordinatori@jaslovensko.sk.

Vypĺňajte, prosím, s diakritikou. Polia označené hviezdičkou sú povinné.

 
Záväzná prihláška do Programu koordinátorov digitálnych kompetencií pre školský rok 2024/2025

Prihláška do programu je záväzná a odoslaná so súhlasom riaditeľa školy/zariadenia (ďalej len škola).
Vedenie školy bolo oboznámené s podmienkami a priebehom vzdelávacieho programu, pričom vytvorí vyučujúcemu a žiakom adekvátne podmienky na realizáciu programu v škole. Podľa možností školy umožní pedagogickému zamestnancovi a žiakom účasť na vzdelávacích aktivitách, pracovných stretnutiach, súťažiach a projektoch JA Slovensko.

V prípade akejkoľvek zmeny údajov uvedených v prihláške je nutné informovať organizáciu JA Slovensko.

 

Údaje o organizácii:

Junior Achievement Slovensko, n. o., Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
IČO: 42166292, DIČ: 2022649079
číslo účtu (365.bank) IBAN: SK28 6500 0000 1900 2060 7248

 

Kompletné podmienky a pravidlá prihlasovania sú zverejnené na tejto stránke.

Učiteľ
 
Škola
 
Doplňujúce informácie
Absolvoval/a som vzdelávanie v Programe koordinátorov digitálnych kompetencií
Učím na: 

Aké predmety budete učiť v šk. roku 2024/25:  

O aké témy by ste v rámci programu mali primárne záujem? (Prosím, vypíšte všetky, ktoré sú pre vás dôležité.)
Prosím, napíšte nám pár slov o tom, prečo ste sa rozhodli zapojiť a čo od tohto programu očakávate. 

Priestor na vaše prípadné otázky: 

 
Riaditeľ
 
Formulár vyplnil
Meno a priezvisko
Dátum: 20.05.2024 12:15
 
Prehlásenie o spracovaní osobných údajov

 Súhlasím s pravidlami a podmienkami prihlasovania sa pre vzdelávací program a/alebo vzdelávanie JA Slovensko, n. o., s ktorými som sa oboznámil/a.

 

 Súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie na zapojenie sa do vzdelávacieho programu, pre potreby Junior Achievement Slovensko, n. o. v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé a súhlasím s poskytnutím nevyhnutných údajov generálnemu partnerovi programu koordinátorov digitálnych kompetencií spoločnosti Accenture s.r.o., so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 35724498, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 15268/B, oddiel Sro. Spoločnosť Accenture s.r.o. zabezpečuje v programe odbornú časť a nevyhnutné školenia. 

 

Pred odoslaním prihlášky si ju môžete vytlačiť.

Ak sú všetky vami vyplnené údaje správne, formulár môžete odoslať.