Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihláška do programu 2023/24

Táto prihláška je určená len pre tých učiteľov a učiteľky, ktorí už v minulosti absolvovali vzdelávanie v Programe koordinátorov digitálnych kompetencií. 

Prihlasovanie na vzdelávanie pre nových učiteľov a učiteľky už bolo z dôvodu naplnenia kapacity pre šk. rok 2023/2024 uzavreté.

 
Záväzná prihláška do Programu koordinátorov digitálnych kompetencií pre školský rok 2023/2024

Prihláška do programu je záväzná a odoslaná so súhlasom riaditeľa školy/zariadenia (ďalej len škola).
Vedenie školy bolo oboznámené s podmienkami a priebehom vzdelávacieho programu, pričom vytvorí vyučujúcemu a žiakom adekvátne podmienky na realizáciu programu v škole. Podľa možností školy umožní pedagogickému zamestnancovi a žiakom účasť na vzdelávacích aktivitách, pracovných stretnutiach, súťažiach a projektoch JA Slovensko.

 

V prípade akejkoľvek zmeny údajov uvedených v prihláške je nutné informovať organizáciu JA Slovensko.

 

Údaje o organizácii:

Junior Achievement Slovensko, n. o., Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
IČO: 42166292, DIČ: 2022649079
číslo účtu (FIO banka) IBAN: SK48 8330 0000 0024 0123 3453

 

Kompletné podmienky a pravidlá prihlasovania sú zverejnené na tejto stránke.

 
 
Zúčastnili ste sa na niektorom z našich školení Digital Skills o code.org a internetovej bezpečnosti? 

(Uveďte, ak využívate v rámci výuky iný typ ako Lego roboty v možnosti "Iné".) 

Ak ste zvolili možnosť iné, krátko ju opíšte:
Poznáte/využívate stránku beznastrah.online (pôvodne detinanete.sk)?
Poznáte/využívate stránku bezpecnenanete.sk?
Poznáte/využívate stránku hrdinoviainternetu.org?
Poznáte/využívate metódu Scrum v praxi?
Poznáte/využívate Minecraft Education Edition?
Máte na škole Office 365?
 
Škola
Učím na: 

Aké predmety budete učiť v šk. roku 2023/24:  

O aké témy by ste v rámci programu mali primárne záujem?
(Prosím vypíšte všetky, ktoré sú pre vás dôležité.)
Prosíme, napíšte nám pár slov/viet o tom, prečo ste sa rozhodli zapojiť a čo od tohto programu očakávate. 
 
Riaditeľ
 
Formulár vyplnil
Meno a priezvisko
Dátum: 29.11.2023 10:42
 
Prehlásenie o spracovaní osobných údajov

 Súhlasím s pravidlami a podmienkami prihlasovania sa pre vzdelávací program a/alebo vzdelávanie JA Slovensko, n. o., s ktorými som sa oboznámil/a.

 

 Súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie na zapojenie sa do vzdelávacieho programu, pre potreby Junior Achievement Slovensko, n. o. v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé a súhlasím s poskytnutím nevyhnutných údajov generálnemu partnerovi programu koordinátorov digitálnych kompetencií spoločnosti Accenture s.r.o., so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 35724498, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 15268/B, oddiel Sro. Spoločnosť Accenture s.r.o. zabezpečuje v programe odbornú časť a nevyhnutné školenia. 

 

Pred odoslaním prihlášky si ju môžete vytlačiť.

Ak sú všetky vami vyplnené údaje správne, formulár môžete odoslať.