Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prihláška do programu 2021/2022

UPOZORNENIEPrihlasovanie do programu pre šk. rok 2021/2022 bolo z dôvodu naplnenia maximálnej kapacity uzavreté. Ak máte záujem zapojiť sa do programu, vyplňte tento formulár.Vyplnením prihlášky sa do programu prihlasujete záväzne. *

* Zmena termínu a formy úvodného školenia (z prezenčnej na online) je vyhradená v závislosti od aktuálnej hygienickej situácie v súvislosti s COVID-19. V prípade zmien budeme uchádzačov o účasť v programe informovať.

 

 
Záväzná prihláška do Programu koordinátorov digitálnych kompetencií pre školský rok 2021/2022

Prihláška do programu je záväzná a odoslaná so súhlasom riaditeľa školy/zariadenia (ďalej len škola).
Vedenie školy bolo oboznámené s podmienkami a priebehom vzdelávacieho programu, pričom vytvorí vyučujúcemu a žiakom adekvátne podmienky na realizáciu programu v škole. Podľa možností školy umožní pedagogickému zamestnancovi a žiakom účasť na vzdelávacích aktivitách, pracovných stretnutiach, súťažiach a projektoch JA Slovensko.

 

V prípade akejkoľvek zmeny údajov uvedených v prihláške je nutné informovať organizáciu JA Slovensko.

 

Údaje o organizácii:

Junior Achievement Slovensko, n. o.,Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava-Staré Mesto

IČO: 42166292, DIČ: 2022649079

číslo účtu (FIO banka) IBAN: SK48 8330 0000 0024 0123 3453


Program koordinátorov digitálnych kompetencií je učiteľom a školám poskytovaný bezplatne. Účastník zaplatí symbolickú sumu 20 € len za úvodné
4 - dňové školenie . 

Pre zapojenie sa do tohto programu stačí vyplniť iba túto prihlášku. 

 

Kompletné podmienky a pravidlá prihlasovania sú zverejnené na tejto stránke.

 
 

Podmienkou vašej účasti na školení, je absolvovanie krátkeho online testu vašich digitálnych zručností - https://ucitel21.rvp.cz/kompetence/prehled-oblasti. Test by vám mal zabrať 10-15 minút.
Na stránke je potrebné sa registrovať a následne spustiť hodnotenie.

Zúčastnili ste sa na niektorom z našich školení Digital Skills o code.org a internetovej bezpečnosti? 

(Uveďte, ak využívate v rámci výuky iný typ ako Lego roboty v možnosti "Iné".) 

Ak ste zvolili možnosť iné, krátko ju opíšte:
Poznáte/využívate stránku detinanete.sk?
Poznáte / využívate stránku bezpecnenanete.sk?
Poznáte / využívate metódu Scrum v praxi?
Máte na škole Office 365?
 
Škola
Učím na:

Aké predmety učíte?

Prosím vyznačte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O aké témy by ste v rámci programu mali primárne záujem?
(Prosím vypíšte všetky, ktoré sú pre vás dôležité.)
Prosíme, napíšte nám pár slov/viet o tom, prečo ste sa rozhodli zapojiť a čo od tohto programu očakávate. 
 
Riaditeľ
 
Fakturačné údaje

Faktúra bude zaslaná v elektronickom formáte na emailovú adresu, ktorá je uvedená pri fakturačných údajoch. Faktúra zaslaná elektronicky je platným účtovným dokladom.  

Faktúry budú zasielané v priebehu mesiaca jún.

Totožné s názvom školy
Iné fakturačné údaje
Vyplňte v prípade, že poplatok bude hradiť iná organizácia ako škola, napr. občianske združenie, ZRPŠ a pod.
   
   
Email    
 Máme záujem zaslať faktúru aj poštou. (Táto služba je spoplatnená sumou 3 € za faktúru a bude pripočítaná k sume stanovenej za program. Faktúra bude zaslaná emailom aj poštou na adresu uvedenú vo fakturačných údajoch.)   

Skontrolujte si, prosím, dôkladne všetky vyplnené údaje (predovšetkým fakturačné). V prípade požadovania zmeny/opravy fakturačných údajov si bude organizácia JA Slovensko nárokovať poplatok vo výške 5,- € za vystavenie novej, opravenej faktúry.

 
Formulár vyplnil
Meno a priezvisko
Dátum: 22.09.2021 08:17
 
Prehlásenie o spracovaní osobných údajov

 Súhlasím s pravidlami a podmienkami prihlasovania sa pre vzdelávací program a/alebo vzdelávanie JA Slovensko, n. o., s ktorými som sa oboznámil/a.

 

 Súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie na zapojenie sa do vzdelávacieho programu, pre potreby Junior Achievement Slovensko, n. o. v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé a súhlasím s poskytnutím nevyhnutných údajov generálnemu partnerovi programu koordinátorov digitálnych kompetencií spoločnosti Accenture s.r.o., so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 35724498, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 15268/B, oddiel Sro. Spoločnosť Accenture s.r.o. zabezpečuje v programe odbornú časť a nevyhnutné školenia. 

 

Pred odoslaním prihlášky si ju môžete vytlačiť.

Ak sú všetky vami vyplnené údaje správne, formulár môžete odoslať.