Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Vzdelávanie učiteľov

Zapojte sa do Programu koordinátorov digitálnych kompetencií. 

Ako sa zapojiť? 
  • Učiteľ, ktorý nie je vyškolený, vyplní prihlášku na vzdelávanie.
  • Nový učiteľ vyplní aj prihlášku školy do programu.
  • Prečítajte si úplné informácie o vzdelávaní (informácie o moduloch, časový harmonogram a i.).

PRIHLÁŠKA DO PROGRAMU  Prihláška na vzdelávanie