Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Program koordinátorov digitálnych kompetencií

 

 

Program koordinátorov digitálnych kompetencií je určený učiteľom základných škôl, ktorí sa stávajú nositeľom know-how v oblasti digitálnych kompetencií a podporovateľmi kolegov v oblasti budovania digitálnych zručností žiakov a používania informačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese  a tým spoločne prispievajú k rozvoju zručností potrebných pre uplatnenie sa mladej generácie na trhu práce.

Program obsahuje školenia, webináre a návrhy aktivít pre učiteľov,  školu a žiakov, ktoré prispejú k zlepšeniu digitálnych kompetencií. Je zameraný na metodiku informatiky, programovanie, SCRUM v praxi, digitálnu bezpečnosť mladých a Microsoft 365. Ponúka inovatívne nástroje na budovanie digitálnych zručností žiakov a povedomia o digitálnej bezpečnosti.

Ciele programu

 • Primárnym cieľom projektu je prostredníctvom vyškoleného učiteľa priniesť na školy inovatívne a praktické metódy výučby s využitím technológií. Vyškolený učiteľ bude vedieť poskytnúť podporu a pomáhať svojim kolegom v aplikovaní týchto nástrojov do vyučovacieho procesu bez ohľadu na vyučovaný predmet.
 • Vyškolený učiteľ aplikovaním získaných vedomostí vo výučbe prispeje k skvalitneniu výučby informatiky na škole a budovaniu digitálnych zručností samotných žiakov.
 • Cieľom programu je aj vybudovať komunitu učiteľov na dlhodobú výmenu a zdieľanie znalostí a vzájomnú podporu v oblasti digitálnych technológií a ich praktického využitia vo výchovno-vzdelávacom procese.

 

Kto sa môže stať koordinátorom?

 • Učitelia 1. alebo 2. stupňa ZŠ, učitelia 8-ročných gymnázií

Ďalšie požiadavky:

 • Organizačné a komunikačné schopnosti na dobrej úrovni
 • Schopnosť motivovať iných
 • Flexibilita
 • Ochota učiť sa
 • Analytické myslenie

 

Čo koordinátor a jeho škola môžu získať?

 • Prístup k vzdelávaciemu obsahu pre oblasť rozvoja digitálnych zručností, využitia digitálnych technológií vo výučbe a tiež výuky informatiky priamo od odborníkov z IT praxe.
 • Jedinečné označenie školy "Tu máme digitálneho koordinátora".
 • Možnosť zdieľať skúsenosti a vyhľadať pomoc v rámci podpornej skupinu koordinátorov.
 • Celé školenie a účasť v programe je bezplatná.

 

Prečo program vznikol?

Program vychádza z potreby zvyšovať digitálnu gramotnosť a kompetencie učiteľov, ktorí tak budú schopní efektívnejšie využívať moderné technológie vo výučbe. Týmto ju spravia zaujímavejšou a efektívnejšou pre seba aj svojich žiakov. Ďalším dôvodom je aj uplatnenie budúcich absolventov na trhu práce, ktorý prechádza rýchlymi zmenami, digitalizáciou a automatizáciou svojich procesov.

V neposlednom rade sa digitálne kompetencie ukázali ako dôležitý prvok na prekonanie obdobia, aké sme zažívali počas pandémie spojenej s COVID-19. Budovanie digitálnych kompetencií učiteľov a ich žiakov je nevyhnutnou podmienkou úspešného uplatnenia sa v digitálnej dobe.

Prihláste sa do bezplatného programu pre učiteľov základných škôl a získajte pre seba a svoju školu zaujímavé vedomosti, nové kontakty a prístup k inováciám priamo od odborníkov z IT praxe.

PRihlasovanie na šk. rok 2023/24 spustíme 1.4.2023

 

Program koordinátorov digitálnych kompetencií vznikol z iniciatívy technologických firiem a organizácií, ktoré dlhodobo podporujú vzdelávanie a rozvoj žiakov a učiteľov v oblasti digitálnych zručností. Program dlhodobo reflektuje na zanedbávanú potrebu škôl v tejto oblasti. Vďaka partnerom programu, teda odborníkom z praxe, vám ponúkame možnosť absolvovať kvalitné úvodné 4-dňové školenie, kde v rámci jednotlivých vzdelávacích modulov získate praktické návody ako budovať digitálne zručnosti vašich kolegov aj žiakov a ako efektívne využívať informačné technológie vo výchovno-vzdelávacom procese. Účasťou v našom programe zároveň získate možnosť zapojiť sa do bohatého vzdelávacieho programu bezplatne realizovaného počas celého roka. Stanete sa tiež členmi komunity koordinátorov digitálnych kompetencií z celého Slovenska.

Program vzdelávania je pre učiteľov realizovaný ako inovačné vzdelávanie.

 

Kto sa spolupodieľa na príprave programu

 

Organizátor

 

Hlavní partneri

      

 

Firemní partneri

 

Firemní podporovatelia

 

Neziskoví partneri

 

Mediálny partner