Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Digikoordinatori
 

Program koordinátorov digitálnych kompetencií

 

Prihlasovanie do programu pre školský rok 2021/2022

Cieľom bezplatného Programu koordinátorov digitálnych kompetencií je vyškoliť učiteľa základnej školy, ktorý by bol nositeľom know-how v oblasti digitálnych kompetencií a podporovateľom kolegov v oblasti budovania digitálnych zručností žiakov a používania informačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese  a tým spoločne prispievali k rozvoju zručností potrebných pre uplatnenie sa mladej generácie na trhu práce.

Program obsahuje školenia, webináre a návrhy aktivít pre učiteľov,  školu a žiakov, ktoré prispejú k zlepšeniu digitálnych kompetencií. Je zameraný na metodiku informatiky, programovanie, SCRUM v praxi, digitálnu bezpečnosť mladých a Microsoft 365. Ponúka inovatívne nástroje na budovanie digitálnych zručností žiakov a povedomia o digitálnej bezpečnosti

Prihláška do programu

 

Kto sa môže stať koordinátorom?

 • Učitelia1. alebo 2. stupňa ZŠ, učitelia 8-ročných gymnázií.
 • ​​Uchádzač, ktorý otestuje svoje digitálne kompetencie na stránke Učiteľ 21 a výsledok testu uvedie v prihláške (link na test je súčasťou prihlášky).

Ďalšie požiadavky:

 • Organizačné a komunikačné schopnosti na dobrej úrovni
 • Schopnosť motivovať iných
 • Flexibilita
 • Ochota učiť sa
 • Analytické myslenie

 

Čo koordinátor a jeho škola môžu získať?

 • Prístup k vzdelávaciemu obsahu pre oblasť rozvoja digitálnych zručností , využitia digitálnych technológií vo výučbe a tiež výuky informatiky priamo od odborníkov z IT praxe.
 • Jedinečné označenie školy "Tu máme digitálneho koordinátora".
 • Možnosť zdieľať skúsenosti a vyhľadať pomoc v rámci podpornej skupinu koordinátorov.
 • Celé školenie a účasť v programe je bezplatná.

Digikoordinátori / Ilustrácia: Unsplash, Thisisengineering

 

Prečo program vznikol?

Program vychádza z potreby zvyšovať digitálnu gramotnosť a kompetencie učiteľov, ktorí tak budú schopní efektívnejšie využívať moderné technológie vo výučbe. Týmto ju spravia zaujímavejšou a efektívnejšou pre seba aj svojich žiakov. Ďalším dôvodom je aj uplatnenie budúcich absolventov na trhu práce, ktorý prechádza rýchlymi zmenami, digitalizáciou a automatizáciou svojich procesov.

V neposlednom rade sa digitálne kompetencie ukázali ako dôležitý prvok na prekonanie obdobia, aké sme zažívali počas pandémie spojenej s COVID-19. Budovanie digitálnych kompetencií učiteľov a ich žiakov je nevyhnutnou podmienkou úspešného uplatnenia sa v digitálnej dobe.

Prihláste sa do bezplatného programu pre učiteľov základných škôl a získajte pre seba a svoju školu zaujímavé vedomosti, nové kontakty a prístup k inováciám priamo od odborníkov z IT praxe.

 

Harmonogram vzdelávania

August
 • 4 - dňové povinné on-site školenie v 23. - 26. augusta 2021 vo vybranej lokalite (prípadne v náhradnom termíne alebo online,  v závislosti od aktuálnej situácie s Covid-19).  Za úvodné 4 - dňové školenie účastník zaplatí symbolickú sumu 20 €
 • Školenie bude vedené odborníkmi zo zapojených firiem a pedagógmi venujúcimi sa metodike výučby informatiky.
September - jún
 • Zdieľanie vedomostí zo školenia koordinátorov s kolegami na začiatku školského roka (najmä s tými, ktorí učia informatiku) formou osobnej prezentácie.
 • Online a osobné aktivity podľa vlastného výberu koordinátora počas šk. roka, ako napr. webináre, aktivity na škole atď. (v rozsahu cca 7 hodín mesačne). Pozrite si prehľad jednotlivých aktivít podľa voliteľných tém.
 • 2x2 hodiny online alebo osobné stretnutia s ostatnými koordinátormi (december a jún).

 

Kto sa spolupodieľa na príprave programu

 

Organizátor

 

Hlavní partneri

      

 

Partneri

 
Kontakt

Erika Holičová | manažérka programu| +421 903 233 306| holicova@jaslovensko.sk