Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Staňte sa koordinátorom digitálnych kompetencií

 

Prinášame vám komplexný vzdelávací program, ktorý pomôže vám aj vašej škole napredovať vo svete digitálneho vzdelávania a technológií.

Zapojte sa do programu, vďaka ktorému získate praktické a inovatívne metódy a nástroje zamerané na budovanie digitálnych zručností a povedomia o digitálnej bezpečnosti, programovanie, využívanie komunikačných a kolaboračných nástrojov a digitálnych hier vo vzdelávaní, ale naučíte sa aj správne používať nástroje umelej inteligencie. Svoje poznatky môžete použiť smerom k zlepšovaniu výchovno-vzdelávacieho procesu, či podpore školy v oblasti rozvoja digitálnych zručností.  

 

   CHCEM SA PRIHLÁSIŤ    

 

Program koordinátorov digitálnych kompetencií (PKDK) vám ponúka akreditované inovačné vzdelávanie. Je určený učiteľom základných a stredných škôl. Do vzdelávacieho programu sa môžu zapojiť tiež učitelia, ktorí majú zájem o rozvoj digitálnych zručností a aplikáciu moderných nástrojov vo vyučovaní.

Program koordinátorov digitálnych kompetencií je na zozname akceptovaných akreditovaných vzdelávaní pre Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií POP-3 2023

 

Tématické okruhy vzdelávania:

 • Nástroje na výčbu informatiky - programovanie - code.org, BBC micro:bit
 • Nástroje umelej inteligencie vo vyučovaní.
 • Využitie kolaboratívnych a komunikačných nástrojov vo výučbe - Microsoft 365
 • Metódy projektového vyučovania (PBL) - EduScrum
 • Digitálna bezpečnosť mladých
 • Využitie hier vo vzdelávaní - Minecraft
 • Interaktívne nástroje vo výučbe - Canva, Slido, Kahoot
 •  STEM a LEGO robotika
 • 3D modelovanie a tlač
 • Akadémia virtuálneho Slovensk
 • Mäkké zručnosti

Ciele programu

 • Efektívne aplikovať nadobudnuté poznatky do výchovno-vzdelávacieho procesu.
 • Pomôcť kolegom aplikovať vybrané informačné technológie do vyučovacieho procesu nezávisle od predmetu.
 • Budovať komunitu učiteľov na dlhodobú výmenu znalostí a vzájomnú podporu v oblasti digitálnych technológií.
 • Umožniť prístup k vzdelávaciemu obsahu pre oblasť rozvoja digitálnych zručností.
 • Prepojenie učiteľov s odborníkmi z IT praxe a tipy na výčbu od odborníkov na IT vzdelávanie.

Kto sa môže stať koordinátorom?

Učitelia základných a stredných škôl.

PKDK vznikol z iniciatívy technologických firiem a organizácií, ktoré podporujú vzdelávanie a rozvoj digitálnych zručností žiakov a učiteľov. Poskytuje kvalitné vzdelávanie od odborníkov z praxe, ktorého súčasťou sú praktické návody na budovanie digitálnych zručností a efektívne využívanie informačných technológií vo výučbe. Účastníci sa tiež stávajú členmi komunity koordinátorov digitálnych kompetencií z celého Slovenska.

Časový harmonogram pre školský rok 2024/2025

 • Modul 1 - Úvodné prezenčné školenie             19. – 23. august 2024, Bratislava
 • Modul 2                                                                  september 2024 - apríl 2025
 • Modul 3                                                                  do 30. apríla 2025
 • Záverečná práca                                                   do 10. mája 2025
 • Záverečné pohovory                                            začiatok júna 2025 

 

Organizátor

 

Hlavní partneri

   

 

Firemní partneri

 

Firemní podporovatelia

 

Neziskoví partneri

 

Mediálny partner