Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Staňte sa koordinátorom digitálnych kompetencií

 

Zapojte sa do programu, vďaka ktorému získate praktické a inovatívne metódy a nástroje zamerané na budovanie digitálnych zručností a povedomia o digitálnej bezpečnosti, programovanie, využívanie komunikačných a kolaboračných nástrojov a digitálnych hier vo vzdelávaní, ale naučíte sa aj správne používať nástroje umelej inteligencie. Svoje poznatky môžete použiť smerom k zlepšovaniu výchovno-vzdelávacieho procesu, či podpore školy v oblasti rozvoja digitálnych zručností. 

Program koordinátorov digitálnych kompetencií (PKDK) vám ponúka akreditované inovačné vzdelávanie (pre učiteľov ZŠ). Je určený učiteľom základných škôl a 8-ročných gymnázií.

Program koordinátorov digitálnych kompetencií je na zozname akceptovaných akreditovaných vzdelávaní pre Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií POP-3 2023

 


 

Obsah vzdelávania:

 • Nástroje umelej inteligencie vo vyučovaní
 • Nástroje Microsoft 365 a ich využitie v škole
 • SCRUM v praxi
 • Digitálna bezpečnosť mladých
 • Programovanie (code.org, Minecraft, BBC micro:bit)
 • Canva, STEM a robotika, Akadémia virtuálneho Slovenska

 

Ciele programu

 • Efektívne aplikovať nadobudnuté poznatky do výchovno-vzdelávacieho procesu.
 • Pomôcť kolegom aplikovať vybrané informačné technológie do vyučovacieho procesu nezávisle od predmetu.
 • Budovať komunitu učiteľov na dlhodobú výmenu znalostí a vzájomnú podporu v oblasti digitálnych technológií.

 

PKDK vznikol z iniciatívy technologických firiem a organizácií, ktoré podporujú vzdelávanie a rozvoj digitálnych zručností žiakov a učiteľov. Poskytuje kvalitné vzdelávanie od odborníkov z praxe, ktorého súčasťou sú praktické návody na budovanie digitálnych zručností a efektívne využívanie informačných technológií vo výučbe. Účastníci sa tiež stávajú členmi komunity koordinátorov digitálnych kompetencií z celého Slovenska.

 

Kto sa môže stať koordinátorom?

Učitelia 1. alebo 2. stupňa ZŠ

Prihláška do programu

 

Časový harmonogram pre školský rok 2023/2024

 • Modul 1 (úvodné školenie)               21. – 24. august 2023 (Bratislava)
 • Modul 2                                               11. september 2023 - 15. apríl 2024
 • Modul 3                                               do 30. apríla 2024
 • Záverečná práca                                do 10. mája 2024
 • Záverečné pohovory                         medzi 27. májom a 6. júnom 2024

 

Organizátor

 

Hlavní partneri

   

 

Firemní partneri

 

Firemní podporovatelia

 

Neziskoví partneri

 

Mediálny partner