Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Program koordinátorov digitálnych kompetencií

 

 

Program koordinátorov digitálnych kompetencií je určený učiteľom základných škôl, ktorí sa stávajú nositeľom know-how v oblasti digitálnych kompetencií a podporovateľmi kolegov v oblasti budovania digitálnych zručností žiakov a používania informačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese  a tým spoločne prispievajú k rozvoju zručností potrebných pre uplatnenie sa mladej generácie na trhu práce.

Program obsahuje školenia, webináre a návrhy aktivít pre učiteľov,  školu a žiakov, ktoré prispejú k zlepšeniu digitálnych kompetencií. Je zameraný na metodiku informatiky, programovanie, SCRUM v praxi, digitálnu bezpečnosť mladých a Microsoft 365. Ponúka inovatívne nástroje na budovanie digitálnych zručností žiakov a povedomia o digitálnej bezpečnosti.

Ciele programu

 • Primárnym cieľom projektu je prostredníctvom vyškoleného učiteľa priniesť na školy inovatívne a praktické metódy výučby s využitím technológií. Vyškolený učiteľ bude vedieť poskytnúť podporu a pomáhať svojim kolegom v aplikovaní týchto nástrojov do vyučovacieho procesu bez ohľadu na vyučovaný predmet.
 • Vyškolený učiteľ aplikovaním získaných vedomostí vo výučbe prispeje k skvalitneniu výučby informatiky na škole a budovaniu digitálnych zručností samotných žiakov.
 • Cieľom programu je aj vybudovať komunitu učiteľov na dlhodobú výmenu a zdieľanie znalostí a vzájomnú podporu v oblasti digitálnych technológií a ich praktického využitia vo výchovno-vzdelávacom procese.

 

Kto sa môže stať koordinátorom?

 • Učitelia 1. alebo 2. stupňa ZŠ, učitelia 8-ročných gymnázií

Ďalšie požiadavky:

 • Organizačné a komunikačné schopnosti na dobrej úrovni
 • Schopnosť motivovať iných
 • Flexibilita
 • Ochota učiť sa
 • Analytické myslenie

 

Čo koordinátor a jeho škola môžu získať?

 • Prístup k vzdelávaciemu obsahu pre oblasť rozvoja digitálnych zručností, využitia digitálnych technológií vo výučbe a tiež výuky informatiky priamo od odborníkov z IT praxe.
 • Jedinečné označenie školy "Tu máme digitálneho koordinátora".
 • Možnosť zdieľať skúsenosti a vyhľadať pomoc v rámci podpornej skupinu koordinátorov.
 • Celé školenie a účasť v programe je bezplatná.

 

Prečo program vznikol?

Program vychádza z potreby zvyšovať digitálnu gramotnosť a kompetencie učiteľov, ktorí tak budú schopní efektívnejšie využívať moderné technológie vo výučbe. Týmto ju spravia zaujímavejšou a efektívnejšou pre seba aj svojich žiakov. Ďalším dôvodom je aj uplatnenie budúcich absolventov na trhu práce, ktorý prechádza rýchlymi zmenami, digitalizáciou a automatizáciou svojich procesov.

V neposlednom rade sa digitálne kompetencie ukázali ako dôležitý prvok na prekonanie obdobia, aké sme zažívali počas pandémie spojenej s COVID-19. Budovanie digitálnych kompetencií učiteľov a ich žiakov je nevyhnutnou podmienkou úspešného uplatnenia sa v digitálnej dobe.

Prihláste sa do bezplatného programu pre učiteľov základných škôl a získajte pre seba a svoju školu zaujímavé vedomosti, nové kontakty a prístup k inováciám priamo od odborníkov z IT praxe.

Prihláška

 

Program koordinátorov digitálnych kompetencií vznikol z iniciatívy technologických firiem a organizácií, ktoré dlhodobo podporujú vzdelávanie a rozvoj žiakov a učiteľov v oblasti digitálnych zručností. Program dlhodobo reflektuje na zanedbávanú potrebu škôl v tejto oblasti. Vďaka partnerom programu, teda odborníkom z praxe, vám ponúkame možnosť absolvovať kvalitné úvodné 4-dňové školenie, kde v rámci jednotlivých vzdelávacích modulov získate praktické návody ako budovať digitálne zručnosti vašich kolegov aj žiakov a ako efektívne využívať informačné technológie vo výchovno-vzdelávacom procese. Účasťou v našom programe zároveň získate možnosť zapojiť sa do bohatého vzdelávacieho programu bezplatne realizovaného počas celého roka. Stanete sa tiež členmi komunity koordinátorov digitálnych kompetencií z celého Slovenska.

Program vzdelávania je pre učiteľov realizovaný ako inovačné vzdelávanie.

 

Kto sa spolupodieľa na príprave programu

 

Organizátor

 

Hlavní partneri

      

 

Firemní partneri

 

Firemní podporovatelia

 

Neziskoví partneri

 

Mediálny partner

 

Kontakt

Monika Spótová | manažérka programu| +421 948 282 324| spotova@jaslovensko.sk