Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Odborníci s pedagogickou praxou

 

PaedDr. Ivona Smiešková, PhD.

Vyštudovala odbor Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, je autorkou rigoróznej práce Rozvoj matematického myslenia a tvorba www stránok na 1. stupni ZŠ a tiež dizertačnej práce Návrh vzdelávacieho prostredia pre vyučovanie informatiky ako povinného predmetu na 1. stupni ZŠ.

V školstve pracuje 14 rokov ako učiteľka na 1. stupni ZŠ a ako učiteľka informatiky od 1. – 6. ročníka ZŠ. Má skúsenosti so školeniami pre dospelých v oblasti IT a tiež je dobrovoľnou školiteľkou učiteľov informatiky v školeniach Digital Skills.

V súčasnosti sa venuje výučbe predmetu Informatika a popoludňajším krúžkom programovania a robotiky na 1. stupni ZŠ. Je tiež riaditeľkou komunitného vzdelávania v Martine a je jednou zo spoluautorov nápadu Koordinátor digitálnych kompetencií.

 

Mgr. Zuzana Molčanová

Vyštudovala učiteľstvo fyziky a informatiky na FMFI UK v Bratislave. Tri roky učila fyziku a informatiku na súkromnej základnej škole a zároveň spravovala IT. Úspešne sa jej podarilo v škole zaviesť systémy ako Office 365, či elektronická triedna kniha a internetová žiacka knižka, ktoré aj spravovala.

Teraz pracuje ako manažérka akademických programov v spoločnosti Microsoft pre oblasť Slovensko. Venuje sa školám, učiteľom, či študentom. Organizuje konferencie a workshopy pre učiteľov, kde im zároveň ukazuje možnosti využitia Microsoft technológií vo vyučovaní. Mentorovala učiteľov v rámci iniciatívy Komenského inštitút.

V súčasnosti vidí veľký potenciál v hre Minecraft pre vzdelávacie účely a aj preto sa stala jedným zo štyroch certifikovaných trénerov hry Minecraft: Education Edition na Slovensku. Je rada, že sa môže deliť o svoje schopnosti a skúsenosti a tak posúvať našich učiteľov a študentov dopredu.

 

Ing. Zuzana Tkáčová

Najcennejšou spätnou väzbou sú pre ňu nadšení žiaci, lebo nadšenie je podľa nej najväčšou hnacou silou vlastného rozvoja. Zameriava sa na predmety v oblasti STEM (informatické, prírodné a technické vedy). Na škole zaviedla Informatický ŠOK (študentskú odbornú konferenciu), podujatie plné IT workshopov a prednášok. Motivácia žiakov, špeciálne dievčat, je pre ňu kľúčová. Aj vďaka jej nasadeniu tvoria dievčatá na gymnáziu viac než tretinu maturantov z informatiky, čo predstavuje na Slovensku najvyšší podiel.

Zameriava sa na aktívne techniky vyučovania, bádateľsky orientovanú výučbu, problémové a projektové vyučovanie, ktorých súčasťou je aj využívanie najnovších digitálnych technológií. Venuje sa aj učiteľom – prednáša, pôsobí ako lektorka a vedie kluby učiteľov informatiky. Taktiež robí popularizáciu nanotechnológií vo výučbe prírodovedných a technických predmetov na ZŠ a SŠ – je autorkou metodických materiálov pre učiteľov a putovnej edukačnej výstavy Cesta do nanosveta.

 

Angelika Fogášová, MA

Po absolvovaní Bilingválneho gymnázia v Sučanoch študovala Európske štúdiá na University of Aberdeen v Škótsku a na Universidad de Alicante v Španielsku.

Po skončení štúdia pracovala na pozícii business analytičky vo firme IBM, následne pôsobila 2 roky ako učiteľka biológie a informatiky na základnej škole v Michalovciach v rámci programu Teach for Slovakia. Na hodinách informatiky využívala nástroje na programovanie pre žiakov ako Scratch, Code.org a micro:bit, viedla tiež robotický krúžok.

Po skončení pôsobenia v programe Teach for Slovakia absolvovala rekvalifikačný full-stack programátorský kurz vo firme Accenture, kde sa následne zamestnala na pozícií softvérovej inžinierky.

Momentálne pôsobí v rámci firmy ako koordinátorka projektu Digital Skills, v rámci ktorého spolupracuje viacero popredných technologických spoločností a neziskových organizácií na Slovenskom trhu.

 

Ján Horváth, MInf

Študoval na The University of Edinburgh informatiku a popri tom pôsobil v rôznych IT spoločnostiach od start-upov až po korporácie. Po štúdiu však hľadal prácu, ktorá by bola zmysluplná.

Preto sa zapojil do programu Teach for Slovakia, v ktorom sa mu podarilo navnímať prostredie sociálne znevýhodnených detí na východe Slovenska, ale aj prostredie hlavného mesta a výziev v oblasti stredného odborného vzdelávania.

Počas pôsobenia na školách, pomedzi učenie 15-20 hod. informatiky týždenne, zbieral know-how o učení a didaktike informatiky, ktoré aplikoval na svojich vyučovacích hodinách.