Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Odborníci s pedagogickou praxou

 

PaedDr. Ivona Smiešková, PhD.

Radosť z učenia, nadšenie z objavovania nových vecí a vlastná motivácia detí sú pre ňu základom pri učení.

V Programe koordinátorov digitálnych kompetencií je garantkou a školiteľkou. V súčasnosti sa venuje výučbe deti od 5 do 12 rokov v oblasti STEAME, programovania a anglického jazyka. Na SŠ pracuje ako školský digitálny koordinátor. Vedie OZ Kockovňa so zameraním na rozvoj detí, mládeže a dospelých v oblasti rozvoja digitálnych zručností.

V školstve pracuje 14 rokov na pozícii učiteľka pre primárne vzdelávanie i učiteľka informatiky pre 1. – 6. ročník ZŠ a na SŠ. Má široké skúsenosti so školeniami v oblasti IT pre dospelých. Viedla záujmové krúžky programovania a robotiky pre žiakov na 1. st. ZŠ. Od roku 2019 je aktívnou školiteľkou Digital Skills pre učiteľov informatiky. Zameriava sa na rozvoj dievčat v oblasti digitálnych zručností a je certifikovanou lektorkou pre výučbu anglického jazyka metódou Jolly Phonics. V Martine založila komunitné vzdelávanie. Vytvorila učebnicu a metodickú príručku k tvorbe www stránok pre žiakov na 1. st. ZŠ. V súčasnosti tvorí a overuje v praxi výučbový materiál pre deti a učiteľov v oblasti LEGO robotiky a anglického jazyka. Spolupracuje s viacerými školami a chce rozšíriť svoju metodiku aj do ďalších škôl.

 

Mgr. Zuzana Molčanová

Vyštudovala učiteľstvo fyziky a informatiky na FMFI UK v Bratislave. Tri roky učila fyziku a informatiku na súkromnej základnej škole a zároveň spravovala IT. Úspešne sa jej podarilo v škole zaviesť systémy ako Office 365, či elektronická triedna kniha a internetová žiacka knižka, ktoré aj spravovala.

Teraz pracuje ako manažérka akademických programov v spoločnosti Microsoft pre oblasť Slovensko. Venuje sa školám, učiteľom, či študentom. Organizuje konferencie a workshopy pre učiteľov, kde im zároveň ukazuje možnosti využitia Microsoft technológií vo vyučovaní. Mentorovala učiteľov v rámci iniciatívy Komenského inštitút.

V súčasnosti vidí veľký potenciál v hre Minecraft pre vzdelávacie účely a aj preto sa stala jedným zo štyroch certifikovaných trénerov hry Minecraft: Education Edition na Slovensku. Je rada, že sa môže deliť o svoje schopnosti a skúsenosti a tak posúvať našich učiteľov a študentov dopredu.

 

Ing. Zuzana Tkáčová

Najcennejšou spätnou väzbou sú pre ňu nadšení žiaci, lebo nadšenie je podľa nej najväčšou hnacou silou vlastného rozvoja. Zameriava sa na predmety v oblasti STEM (informatické, prírodné a technické vedy). Na škole zaviedla Informatický ŠOK (študentskú odbornú konferenciu), podujatie plné IT workshopov a prednášok. Motivácia žiakov, špeciálne dievčat, je pre ňu kľúčová. Aj vďaka jej nasadeniu tvoria dievčatá na gymnáziu viac než tretinu maturantov z informatiky, čo predstavuje na Slovensku najvyšší podiel.

Zameriava sa na aktívne techniky vyučovania, bádateľsky orientovanú výučbu, problémové a projektové vyučovanie, ktorých súčasťou je aj využívanie najnovších digitálnych technológií. Venuje sa aj učiteľom – prednáša, pôsobí ako lektorka a vedie kluby učiteľov informatiky. Taktiež robí popularizáciu nanotechnológií vo výučbe prírodovedných a technických predmetov na ZŠ a SŠ – je autorkou metodických materiálov pre učiteľov a putovnej edukačnej výstavy Cesta do nanosveta.

 

Angelika Fogášová, MA

Absolvovala Bilingválne gymnázium v Sučanoch, neskôr študovala v Škótsku a v Španielsku. Po skončení štúdia pracovala na pozícii business analytičky, následne pôsobila 2 roky ako učiteľka biológie a informatiky na základnej škole v Michalovciach v rámci programu Teach for Slovakia. Na hodinách informatiky využívala nástroje na programovanie pre žiakov ako Scratch, Code.org a BBC micro:bit, viedla tiež robotický krúžok.

Po skončení pôsobenia v programe absolvovala rekvalifikačný full-stack programátorský kurz vo firme Accenture, kde sa následne zamestnala na pozícií softvérovej inžinierky.

Následne pôsobila v rámci tejto firmy ako koordinátorka projektu Digital Skills, v rámci ktorého spolupracuje viacero popredných technologických spoločností a neziskových organizácií na Slovenskom trhu.

Momentálne sa primárne venuje tvorbe obsahu a školeniam učiteľov v neziskovej organizácii Informatika 2.0, ktorú s spolu s kolegom založili. Informatika 2.0 má za cieľ zlepšovať digitálne zručnosti žiakov základných a stredných škôl. Organizácia má momentálne dosah na viac ako 2 000 učiteľov a viac ako 50 000 žiakov.

 

Ján Horváth, MInf

Študoval na The University of Edinburgh informatiku a popri tom pôsobil v rôznych IT spoločnostiach od start-upov až po korporácie. Po štúdiu však hľadal prácu, ktorá by bola zmysluplná.

Preto sa zapojil do programu Teach for Slovakia, v ktorom sa mu podarilo navnímať prostredie sociálne znevýhodnených detí na východe Slovenska, ale aj prostredie hlavného mesta a výziev v oblasti stredného odborného vzdelávania.

Počas pôsobenia na školách, pomedzi učenie 15-20 hod. informatiky týždenne, zbieral know-how o učení a didaktike informatiky, ktoré aplikoval na svojich vyučovacích hodinách.