Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Osvedčenie o ukončení vzdelávania

Inovačné vzdelávanie Programu koordinátorov digitálnych kompetencií končí záverečnou prezentáciou a pohovorom pred trojčlennou skúšobnou komisiou vymenovanou poskytovateľom inovačného vzdelávania v súlade s § 56 ods. 2 č. 138/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov. Po úspešnom záverečnom pohovore a prezentácii záverečnej práce získa učiteľ osvedčenie o ukončení vzdelávania

Vystavenie duplikátu osvedčenia

V nutnom prípade je možné dodatočne vystaviť duplikát už udeleného osvedčenia. Poplatok za vystavenie duplikátu je 5 €. 

Žiadosť o jeho vystavenie môže podať iba osoba, ktorej bol vyhotovený originál. Žiadosť zašlite priamo na emailovú adresu digikoordinatori@jaslovensko.sk. Uveďte meno, priezvisko, názov školy a školský rok, v ktorom ste vzdelávanie absolvovali. Pokiaľ boli na osvedčení uvedené nesprávne údaje, pošlite nám, prosím, opravený údaj.

V prípade potreby vystavenia faktúry za úhradu duplikátu, je potrebné zaslať aj fakturačné údaje :

  • Fyzické osoby: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska
  • Právnické osoby (pokiaľ bude faktúru uhrádzať inštitúcia): Názov, sídlo, IČO, DIČ 
  • Sumu uhraďte na účet vo FIO banke: SK48 8330 0000 0024 0123 3453
  • Variabilný symbol: 229
  • Poznámka pre prijímateľa uveďte duplikát a priezvisko, napr. "duplikát Sombatiová"
  • Osvedčenie vám bude zaslané až po pripísaní platby na náš účet.