Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Modul 1 - Úvodné školenie

Od pondelka 22. augusta do štvrtka 25. augusta 2022 sa uskutočnilo úvodné školenie pre koordinátorov. Konalo sa v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity, Ilkovičova 2 v Bratislave - mapka.

Koordinátori boli počas školenia rozdelení do 4 skupín. Každá skupina si prešla ochutnávkou všetkých tém, ktoré Program koordinátorov digitálnych kompetencií ponúka. Podrobný program nájdete tu. Každý koordinátor si na konci školenia vybral svoju celoročnú tému, ktorej sa počas nasledujúceho školského roku bude venovať (so žiakmi a kolegami).

100%-ná účasť na tomto 4 dňovom školení bola jednou z podmienok na získanie certifikátu za absolvovanie vzdelávania v Programe koordinátorov digitálnych kompetencií.