Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Modul 3: Praktická aplikácia získaných poznatkov do výučby

Tento modul je zameraný na samostatnú prácu zapojených pedagógov. Úlohou koordinátorov je realizácia a zdokumentovanie dvoch rôznych aktivít s prihliadnutím na aplikovanie nadobudnutých poznatkov so zameraním na:

  • Žiakov (konkrétne vyučovacie hodiny)
  • Ďalších pedagogických zamestnancov školy (informačné stretnutia, workshopy, konzultácie)

Podrobnosti realizácie a zdokumentovania aktivít sa líšia podľa toho, ktorú celoročnú tému si koordinátor vybral:

  1. Programovanie: code.org
  2. Programovanie: BBC micro:bit
  3. Online kolaboračné a komunikačné nástroje – Microsoft 365
  4. Digitálna bezpečnosť
  5. Scrum
  6. Využitie digitálnych hier vo vyučovaní – Minecraft Education Edition

Zdokumentovaná aktivita = krátky popis aktivity – cieľ, priebeh, výsledok, skúsenosti + foto. Zasiela sa emailom vo formáte doc, docx, v pripravenej a vyplnenej šablóne. Zaujíma nás realizácia samotnej aktivity, čo sa podarilo, ale aj nepodarilo. Počíta sa aj zrealizovaná „neúspešná“ aktivita, ktorá nenaplnila vaše očakávania. Zdokumentované aktivity a posielajte mailom na digikoordinatori@jaslovensko.sk.

Podrobnosti k splneniu podmienok za každú tému konzultujte počas webinárov, workshopov a online diskusií s jednotlivými lektormi.