Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Modul 2 - vzdelávanie počas roka

Modul 2 | Budovanie informačno-komunikačných znalostí

Prebieha v období od 11.9.2023 do 15.4.2024. Učitelia potrebujú absolvovať aspoň 24 hodín rozdelených na:

 • 4 hodiny prezenčne - stretnutie a workshop s učiteľmi v regiónoch:
  • Bratislava - utorok 7. november 2023
  • Žilina - štvrtok 9. november 2023
  • Košice - piatok 10. november 2023 a pondelok 13. november 2023 (2 skupiny)
 • 20 hodín dištančne - webináre:
  • Celoročné témy:
 1. Programovanie: code.org
 2. Programovanie: BBC micro:bit
 3. Online kolaboračné a komunikačné nástroje – Microsoft 365
 4. Digitálna bezpečnosť
 5. Scrum
 6. Využitie digitálnych hier vo vyučovaní – Minecraft Education Edition
 • Odporúčané témy, napr.:
  • Akadémia virtuálneho Slovenska
  • Manažment malých školských projektov
  • STEAM a projektové vyučovanie robotiky
  • AI - Umelá inteligencia
  • Slido
  • Canva
  • Prezi
  • Ako viesť náročné rozhovory
  • Mediálna gramotnosť
  • Kritické myslenie