Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Modul 2 - vzdelávanie počas roka

Modul 2 | Budovanie informačno-komunikačných znalostí

Prebieha v období od 11.9.2023 do 15.4.2024. Učitelia potrebujú absolvovať aspoň 30 hodín rozdelených na:

 • 4 hodiny prezenčne - stretnutie a workshop s učiteľmi v regiónoch (november 2022)
 • 26 hodín dištančne - webináre:
  • Celoročné témy:
 1. Programovanie: code.org
 2. Programovanie: BBC micro:bit
 3. Online kolaboračné a komunikačné nástroje – Microsoft 365
 4. Digitálna bezpečnosť
 5. Scrum
 6. Využitie digitálnych hier vo vyučovaní – Minecraft Education Edition
 • Odporúčané témy, napr.:
  • Akadémia virtuálneho Slovenska
  • Google Certified Trainers
  • 3D modelovanie a tlač
  • Edugo
  • AI - Umelá inteligencia
  • Robotická automatizácia procesov
  • Ako viesť krúžok s Lego robotmi
  • GameLab