Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


5 - Scrum

V rámci vybranej celoročnej témy je potrebné absolvovať aspoň 50% webinárov/workshopov.

Dátumy sa môžu meniť, ale budú včas potvrdené.

Lektorky: Katarína Priesterová, Katarína Kočišová, Mária Falisová, Marieta Glatzová, Ivana Kupčíková, Patrícia Chovancová, Laura Škrípová z Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

Dátum​ Čas Trvanie​ Názov​ a krátky popis Formát​
štvrtok 21. september 2023 15:30 90 min. "SPOZNAJME SCRUM AKO AGILNÝ SPÔSOB RIADENIA A DOSAHOVANIA VÝSLEDKOV"
Akú rolu zohráva agilné myslenie a aké možnosti otvára učiteľom a žiakom? Nielen na tieto otázky sa pokúsime dať odpoveď na našom stretnutí. Predstavíme si základné agilné princípy a hodnoty na ktorých Scrum stojí a spoznáme, aké dôležité je správne nastavenie si práce a spolupráce zároveň, 
Webinár
štvrtok 19. október 2023 15:30 60 min. Ako pracovať s MIRO tabuľou - interaktívny online kolaboračný nástroj, v ktorom budeme pracovať vo virtuálnom priestore. Online workshop
štvrtok 23. november 2023 15:30 90 min. Spoznajte s nami SCRUM ROLY, SCRUM CEREMÓNIE A ARTEFAKTY SCRUMU v business, ale aj v školskom prostredí.
Učitelia sa dozvedia, kto tvorí Scrum tím, aké úlohy plnia jednotliví členovia Scrum tímu?
Ako Scrum tím funguje? Učitelia sa oboznamujú so základnymi rolami Scrum tímu, ich rituálmi, spôsobom komunikácie, spolupráce a dosahovania výsledkov práce.
Online workshop
štvrtok 14. december 2023 15:30 90 min. TVORBA USER STORIES - AKO NA TO?
Učitelia sa budú môcť oboznámiť bližšie, čo sú to vlastne User Stories, akými rôznymi spôsobmi vieme hodnotiť ich náročnosť. Akú úlohu pri ich definovaní zohrávajú akceptačné kritéria a význam slova "HOTOVO".
Uvedieme si aj konkrétne príklady User Stories od absolventov PKDK Programu a pripravíme sa na ich tvorbu, ktorá nás bude čakať na nasledujúcom workshope/súčasťou tohto webináru je aj prizvanie učiteľov/PKDK Absolventov modulu Scrumv praxi.
Online workshop
štvrtok 18. január 2024 15:30 120 min. VYTVORME SI VLASTNÝ PRODUCT BACKLOG + PLÁNOVANIE SPRINTU
Učitelia si precvičujú písanie vlastných User Stories určených pre žiakov 1.,2st.ZŠ a SŠ.
Spoločná praktická príprava User Stories na aplikovanie Scrumu na konkrétny predmet v šk.prostredí/prizvanie aj uciteľov/absolventov Programu PKDK.
Online workshop
štvrtok 15. február 2024 15:30 90 min.

KONZULTÁCIE, OTÁZKY A ODPOVEDE
Priestor zdieľať navzájom pilotné skúsenosti s aplikovaním Scrumu v školskom prostredí, výmena poznatkov, best practices, zodpovedanie na otázky.

Priestor na otvorenú diskusiu aj s pilotných absolventom Programu PKDK a skúseným učiteľom aplikovania Scrumu v šk.prostredí."

Online konzultácie
štvrtok 21. marec 2024 15:30 120 min. EKO ŠKOLA / alebo SMART ŠKOLA BUDÚCNOSTI
Učitelia dostanú príležitosť prakticky aplikovať niektoré prvky Scrumu v online prostredí s využitím MIRO kolaboračnej platformy. Ich úlohou bude splniť požiadavky prichádzajúce z externého prostredia a prísť s návrhom, ako by mala podľa ich predstáv vyzerať EKO alebo SMART škola budúcnosti. Učitelia si praktickým cvičením upevnia poznatky o rolách, artefaktoch a ceremóniach Scrumu.
Online workshop
pondelok 8. apríl 2024 15:30 90 min.

SPRINT RETROSPEKTÍVA
Bližšie sa oboznámime s jednou z ceremónií SCRUMu - RETROSPEKTÍVOU.
Priblížime si, čo je cieľom retrospektívy, ako správne klásť otázky, aby sa naplnil jej účel a zároveň si predstavíme jej rôzne formy a spôsoby vedenia.
RETROSPEKTÍVA SCRUM V PRAXI šk.rok.2023/24*
Učitelia budú zároveň reflektovať na obdobie 09.2023 - 04.2024. Prizvanie aj absolventov PKDK */učiteľov

Online workshop
pondelok 15. apríl 2024 15:30 90 min. ZDIEĽAME SKÚSENOSTI SO SCRUMOM
Odprezentovanie vlastných skúsenosti s aplikáciou Scrumu v praxi / pochválime sa výsledkami, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť za šk.r.23/24.*
Webinár