Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


2 - Programovanie: BBC micro:bit

Zdokumentovaná aktivita = krátky popis aktivity – cieľ, priebeh, výsledok, skúsenosti + foto. Zasiela sa emailom vo formáte doc, docx, v pripravenej a vyplnenej šablóne. Zaujíma nás realizácia samotnej aktivity, čo sa podarilo, ale aj nepodarilo. Počíta sa aj zrealizovaná „neúspešná“ aktivita, ktorá nenaplnila vaše očakávania. Zdokumentované aktivity a posielajte mailom na digikoordinatori@jaslovensko.sk.

Podrobnosti k splneniu podmienok za každú tému konzultujte počas webinárov, workshopov a online diskusií s jednotlivými lektormi.

Názov samostatnej aktivity Predpokladané trvanie  Stručný obsah aktivity Zapojenie žiakov Zapojenie kolegov
Brainstorming k téme medzipredmetového projektu 45 min Učiteľ má brainstromovať témy projektov, ktoré by vedel spolu s kolegom/kolegyňou realizovať Nie Áno
Príprava medzipredmetovej aktivity 45 min Učiteľ spoločne s učiteľom iného predmetu pripravuje micro:bit aktivitu Nie Áno
Príprava medzipredmetovej aktivity 45 min Učiteľ spoločne s učiteľom iného predmetu pripravuje micro:bit aktivitu Nie Áno
Realizácia aktivity na vyučovacej hodine 45 min Učiteľ spoločne s učiteľom iného predmetu zrealizuje micro:bit aktivitu so žiakmi a žiačkami Ano Áno
Dokumentácia aktivity 45 min Aktivitu učiteľ zdokumentuje do podoby, ktorú bude odovzdávať Nie Áno