Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


5 - Scrum

Zdokumentovaná aktivita = krátky popis aktivity – cieľ, priebeh, výsledok, skúsenosti + foto. Zasiela sa emailom vo formáte doc, docx, v pripravenej a vyplnenej šablóne. Zaujíma nás realizácia samotnej aktivity, čo sa podarilo, ale aj nepodarilo. Počíta sa aj zrealizovaná „neúspešná“ aktivita, ktorá nenaplnila vaše očakávania. Zdokumentované aktivity a posielajte mailom na digikoordinatori@jaslovensko.sk.

Podrobnosti k splneniu podmienok za každú tému konzultujte počas webinárov, workshopov a online diskusií s jednotlivými lektormi.

Názov samostatnej aktivity Predpokladané trvanie Stručný obsah aktivity Zapojenie žiakov Zapojenie kolegov
Aplikovanie Scrumu do praxe -
Učiteľ absolvuje aspoň 1x so skupinou študentov hru Scrum Upratovanie za účelom predstavenia
Scrumu ako agilného spôsobu riadenia hravou formou
1x45 minút   Áno Áno
Aplikovanie Scrumu do praxe -
Učiteľ absolvuje aspoň 1 Sprint so skupinkou žiakov na nejakom školskom predmete, zadaní alebo projekte a jeho priebeh, výsledky, resp. skúsenosti so žiakmi a Scrumom spracuje do prezentovateľnej podoby.
cca 3 x 45 min. Učiteľ absolvuje aspoň 1 Sprint s použitím artefaktov Scrumu a samozrejme v rámci svojich možnosti a dostupnosti. Áno Áno