Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


3 - Online kolaboračné a komunikačné nástroje

Zdokumentovaná aktivita = krátky popis aktivity – cieľ, priebeh, výsledok, skúsenosti + foto. Zasiela sa emailom vo formáte doc, docx, v pripravenej a vyplnenej šablóne. Zaujíma nás realizácia samotnej aktivity, čo sa podarilo, ale aj nepodarilo. Počíta sa aj zrealizovaná „neúspešná“ aktivita, ktorá nenaplnila vaše očakávania. Zdokumentované aktivity a posielajte mailom na digikoordinatori@jaslovensko.sk.

Podrobnosti k splneniu podmienok za každú tému konzultujte počas webinárov, workshopov a online diskusií s jednotlivými lektormi.

Názov samostatnej aktivity Predpokladané trvanie  Stručný obsah aktivity Zapojenie žiakov Zapojenie kolegov
Nasadenie Office 365 v škole viac dní Digitálny koordinátor facilituje IT správcu k nasadeniu Office 365 prostredia v škole, kde ešte také prostredie ani iné nemajú. Nie Nie
Školenie pre kolegov 1 60-90 min Digitálny koordinátor realizuje školenie pre svojich kolegov na aplikácie z balíka Microsoft 365 a podelí sa o svoje skúsenosti. Minimálny počet školených kolegov: 10. Nie Áno
Školenie pre kolegov 2 60-90 min Digitálny koordinátor realizuje školenie pre svojich kolegov na aplikácie z balíka Microsoft 365 a podelí sa o svoje skúsenosti. Minimálny počet školených kolegov: 10. Nie Áno
Školenie pre kolegov 3 60-90 min Digitálny koordinátor realizuje školenie pre svojich kolegov na aplikácie z balíka Microsoft 365 a podelí sa o svoje skúsenosti. Minimálny počet školených kolegov: 10. Nie Áno
Aplikácia rámca transformácie vzdelávania v praxi dlhodobá aktivita Identifikovať 2 scenáre využitia rámca transformácie vzdelávania Microsoft v škole. Opísať ich a podľa možností aj zrealizovať. Áno Áno