Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


4 - Digitálna bezpečnosť

Táto celoročná téma sa skladá z 3 častí:

 1. Deti na nete
 2. Bezpečne na nete
 3. Hrdinovia internetu

Na získanie certifikátu za absolvovanie vzdelávania v celoročnej téme Digitálna bezpečnosť je potrebné splniť nasledovné podmienky:

 1. Aktivity so žiakmi - 4 za školský rok (2x Deti na nete, 1x Bezpečnosť na nete, 1x Hrdinovia internetu):
  Zdokumentovať ľubovoľné 2 aktivity so žiakmi za polrok z tabuľky nižšie, teda 4 za školský rok. Prvé dve učiteľ zašle do konca januára, druhé dve do 8. júna.**
 2. Aktivity s kolegami - 2 za školský rok (Bezpečnosť na nete):
  1 zdokumentovaná aktivita s kolegami korešpondujúca s celoročnou témou za polrok, teda 2 za školský rok. Prvú učiteľ zašle do konca januára, druhú do 8. júna.** 

  Deti na nete - 2 aktivity z 3 uvedených sú povinné:
  Názov samostatnej aktivity Predpokladané trvanie  Stručný obsah aktivity Zapojenie žiakov Zapojenie kolegov
  Cvičenie – je to v nás | Deti na nete 45 diskusia so žiakmi, zapojenie cez prac. listy Áno Nie
  Závislosť - Kamilov príbeh 45 diskusia so žiakmi, zapojenie cez prac. listy Áno Nie
  Cvičenie – trápna fotka | Deti na nete 45 diskusia so žiakmi, zapojenie cez prac. listy Áno Nie

  Bezpečne na nete - uskutočnenie a zdokumentovanie jednej z piatich ponúkaných aktivít so žiakmi a dvoch aktivít s kolegami:

  Názov samostatnej aktivity Predpokladané trvanie Stručný obsah aktivity Zapojenie žiakov Zapojenie kolegov
  Crackovanie hesiel 45 min Skupina si vyskúša s pomocou špeciálne upraveného nástroja, aké jednoduché je prelomiť krátke a jednoduché heslo.  Áno Áno
  Ja, moje druhé ja a selfie 30-45 min Skupina sa snaží na selfies fotografiách hľadať znaky, ktoré môžu znamenať bezpečnostné riziko. Áno Áno
  Kto ťahá za nitky? 30-45 min Pod vedením lektora skupina skúsi rozlíšiť fake news, dezinformáciu, misinformáciu od skutočných a overených skutočností.  Áno Áno
  Phishing, spam alebo čistý email? 30-45 min Cvičenie na rozoznávanie znakov spamu, phishingu a iných podvodných správ od čistých emailov. Áno Áno
  Inkognito mód v browseri 30 min Skupina pri tomto cvičení zistí, na čo slúži a na čo naopak neslúži inkognito mód v prehliadači s dôrazom na to, že tento mód neposkytuje anonymitu na internete. Áno Áno
  Hrdinovia internetu - 1 aktivita so žiakmi z uvedených je povinná:
  Názov samostatnej aktivity Predpokladané trvanie  Stručný obsah aktivity Zapojenie žiakov Zapojenie kolegov
  Odučenie lekcie: Zdieľaj s rozumom 45 min Ako chrániť seba a svoju reputáciu na internete Áno Nie
  Odučenie lekcie: Nenaleť fejkom 45 min Ako sa držať ďalej od phishingu a podvodov Áno Nie
  Odučenie lekcie: Chráň si svoje tajomstvá 45 min Fakty o ochrane súkromia a zabezpečení Áno Nie
  Odučenie lekcie: Láskavosť je cool 45 min Sila pozitivity na internete Áno Nie
  Odučenie lekcie: Ak máš pochybnosti, poraď sa 45 min Definícia správania internetového Odvážlivca a ako ho povzbudiť Áno Nie
 3. Webináre/workshopy:
  V rámci tejto vybranej celoročnej témy celkový počet absolvovaných webinárov/workshopov musí byť 7. Rozdelené sú nasledovne:
  - Deti na nete - 3 povinné workshopy zvýraznené s hviezdičkou
  Bezpečnosť na nete - 2 workshopy: Malware je povinný a 1 podľa vlastného výberu
  - Hrdinovia internetu - 2 povinné webináre zvýraznené s hviezdičkou
  Podrobnosti nájdete v harmonograme.
 4. Webináre - zo skupiny odporúčané témy  25 %. Tieto webináre nájdete na samotnej podstránke.
 5. Vyplnenie vstupného (na začiatku školského roka) a výstupného (na konci školského roka) dotazníka.

**Zdokumentovaná aktivita – krátky popis aktivity – cieľ, priebeh, výsledok, skúsenosti + foto. Zasiela sa emailom vo formáte doc, docx, v pripravenej a vyplnenej šablóne. Zaujíma nás realizácia samotnej aktivity, čo sa podarilo, ale aj nepodarilo. Počíta sa aj zrealizovaná „neúspešná“ aktivita, ktorá nenaplnila vaše očakávania. Zdokumentované aktivity a posielajte mailom na spotova@jaslovensko.sk a v kópii na príslušného lektora. 

Dôležité:
Podrobnosti k splneniu podmienok za každú tému konzultujte počas webinárov, workshopov a online diskusií s jednotlivými lektormi.