Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Príklady záverečných prác

Tu sa môžete inšpirovať príkladmi záverečných prác z minulého ročníka. Nájdete tu aspoň jeden príklad pre každú z celoročných tém.

Pozn.: niektoré práce úplne nespĺňajú podmienky na ciele či konkrétnu metodiku, preto dajte pozor na tieto aspekty záverečnej práce a držte sa čo najviac manuálu.